OECD / ILO: Globálna dohoda o dôstojnej práci

OECD zverejnila  za prítomnosti ministerky zahraničných vecí Švédska M. Wallströmovej, ministerky práce Francúzska M. Pénicaudovej, generálneho tajomníka OECD A. Gurríu a zástupcu generálneho tajomníka Medzinárodnej organizácie práce (ILO) M. Oumaroua prvú správu k iniciatíve Globálna dohoda o dôstojnej práci a inkluzívnom raste (Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth).

Cieľom iniciatívy, ktorú spustil predseda vlády Švédska S. Löfven spolu s OECD a ILO, je prostredníctvom partnerstva viacerých zainteresovaných strán riešiť výzvy globálneho trhu práce a umožniť, aby globalizácia bola prospešná pre všetkých ľudí.
Hlavnou výzvou zostáva zredukovať narastajúce nerovnosti príležitostí medzi ľuďmi a obnoviť ich klesajúcu dôveru v schopnosti vlád a inštitúcií zabezpečiť inkluzívny rast na rýchle sa meniacom pracovnom trhu. Správa sa zaoberá potenciálom sociálneho dialógu ako nástrojom na zabezpečenie lepšej kvality pracovných miest, spravodlivejších pracovných podmienok a inkluzívnejšieho hospodárskeho rastu v súlade s Agendou 2030. Špecifickou témou správy je prepojenie kolektívneho vyjednávania a inkluzívneho rastu. Počas prezentácie prvej správy ku Globálnej dohode ministerka M. Wallströmová pripomenula, že podľa štatistík ILO v súčasnosti na svete pracuje 2 mld. ľudí bez pracovnej zmluvy – t.j. neformálne, pričom väčšina z nich sú ženy a mladí ľudia. Každoročne sa na svete stane 2,7 mil. smrteľných pracovných úrazov. Otázkou zostáva, ako vlády môžu odpovedať na tieto výzvy. Aj preto Švédsko iniciovalo vznik Globálnej dohody. V súčasnosti a pripojilo k iniciatíve 90 partnerov – 19 krajín, 29 podnikateľských a zamestnávateľských asociácií a 27 odborových organizácií.
Z OECD podporilo iniciatívu 8 z 35 členských krajín, z nich iba 7 členských krajín EÚ – okrem Švédska aj Francúzsko, Belgicko, Slovinsko, Luxembursko, Dánsko a Holandsko. Ministerka M. Wallströmová zdôraznila, že dobré fungovanie sociálneho dialógu je dôležité. Aj preto so znepokojením vníma fakt, že v mnohých krajinách klesá členstvo v odborových organizáciách.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.