Bank of America pomenovala tri problémy, ktoré môžu viesť k recesii americkej ekonomiky

NEW YORK – Zdá sa, že trhom a ekonomike sa darí, ale v skutočnosti Amerika smeruje do recesie. Bank of America prezrádza, čo by sa mohlo stať.

Najnovšie údaje o predaji domov a výrobe automobilov dopadli lepšie, ako sa očakávalo. Bank of America však radí, aby sme sa neuspokojili.

Ale “hoci sú tieto sektory citlivé na úrokové sadzby v relatívne lepšej kondícii, než sa očakávalo, ekonomika ako celok rastie zhruba v súlade s trendom. V tejto súvislosti sa stále domnievame, že existuje dostatok dôvodov na obavy, aby sme za základný scenár považovali miernu recesiu so začiatkom v prvej polovici roka 2024,” dodala banka.

1. Úverová kríza

Zlyhanie regionálnych veriteľov začiatkom tohto roka v súvislosti s agresívnym sprísňovaním podmienok zo strany Fedu spôsobilo, že banky sú menej ochotné poskytovať úvery, čo je dobrým znamením pre budúce problémy na úverových trhoch.

Bank of America citovala aprílový prieskum názorov vedúcich úverových pracovníkov, ktorý ukázal, že rast spotrebiteľských a podnikateľských úverov sa vo väčšine kategórií spomalil. Odborníci upozorňujú, že úverové podmienky sa v priebehu roka pravdepodobne sprísnia.

“Predpokladáme tiež, že ďalšie zvyšovanie sadzieb zvýši napätie v regionálnych bankách, čo vyvolá ďalšie sprísnenie podmienok poskytovania úverov. To bude mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na investície, zamestnanosť a výdavky,” zhrnuli ekonómovia Bank of America.

Analytici Morgan Stanley už skôr napísali, že banky sprísnili poskytovanie úverov viac ako kedykoľvek predtým v histórii.

2. Obnovenie splácania študentských pôžičiek

Minulý mesiac Najvyšší súd zamietol plán prezidenta Joea Bidena na odpustenie študentských pôžičiek a teraz sa dlžníci pripravujú na obnovenie splácania svojich dlhov začiatkom jesene.

Podľa Bank of America bude pre spotrebiteľov po trojročnej prestávke v splácaní študentských pôžičiek ťažké vrátiť sa do procesu, čo by mohlo výrazne zvýšiť mieru delikvencie, teda percento omeškaných splátok pôžičiek.

Vplyv by sa mohol rozšíriť aj na iné oblasti trhu s dlhmi, napríklad na dlhy z kreditných kariet, kde už teraz narastá počet dlžníkov v omeškaní.

“Vzhľadom na to, že spotrebitelia s nižšími príjmami a vyšším hraničným sklonom k míňaniu budú pravdepodobne zaťažení splácaním úverov, domnievame sa, že prekážky rastu budú ešte väčšie,” uviedli ekonómovia banky.

3. Spomalenie rastu HDP

Trh práce zostal odolný aj napriek agresívnemu sprísňovaniu zo strany FED-u, ale rast počtu pracovných miest sa sústreďoval najmä v nízko príjmových odvetviach služieb, čo malo za následok nižšiu produktivitu.

“Táto dynamika pravdepodobne nebude udržateľná. Buď sa HDP zrýchli, aby ospravedlnil prijímanie nových zamestnancov, ku ktorému už došlo, alebo sa rast miezd výrazne spomalí a možno aj zníži. Druhá možnosť je naším základným scenárom a bude sprevádzaná oveľa slabšou ekonomikou,” varujú stratégovia.

Rast HDP USA v prvom štvrťroku dosiahol 2 %. Prognózy prognostikov oslovených filadelfským Fedom očakávajú, že HDP v priebehu roka vzrastie len o 1,3 %.