Vyhlásenie MZV Ruska v spojitosti s reakciou vedenia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) na žiadosť Ruskej federácie týkajúcej sa poskytnutia technickej pomoci pri objasnení situácie okolo otravy politika Alexeja Navaľného

BRATISLAVA – Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie v súvislosti s Alexejom Navaľným vydalo vyhlásenie. Finančným novinám ho poskytlo tlačové oddelenie Veľvyslanectva Ruskej federácie. Finančné noviny zverejňujú jeho úplné znenie.

Dňa 1. októbra bola generálnemu riaditeľovi technického sekretariátu OPCW Fernandovi Ariasovi zaslaná žiadosť ohľadom poskytnutia technickej pomoci na základe bodu 38 (e) článku VIII Dohovoru o zákaze chemických zbraní (DZCHZ). Ani po uplynutí poldruha mesiaca sme na ňu jasnú odpoveď nedostali. Dôvodom bol nesúhlas orgánov NSR s plnohodnotnou vzájomnou súčinnosťou expertov tejto štruktúry s ruskými odborníkmi daného zamerania s cieľom vyjasniť okolnosti „otravy“ blogera deklarované Berlínom. Rovnako boli zamietnuté aj návrhy ruskej strany ohľadom kľúčových modalít plánovej návštevy predstaviteľov technického sekretariátu  OPCW v Ruskej federácii.

Nervovoparalytický  plyn mal byť v trenírkach Alexeja Navaľného. Plagát Jednoduchý ako sovietske trenírky. 

Pripojiť expertízu OPCW k procesným úkonom, ktoré vykonávajú orgány činné v trestnom konaní  v rámci vyšetrovania, sme mali v úmysle preto, aby sme predsa len vyjasnili hlavné otázky: kde, akým spôsobom a za akých okolností sa v biologickom materiáli blogera objavili chemické látky nájdené za hranicami Ruskej federácie, ktoré orgány NSR, Francúzska a Švédska, ako aj Technický sekretariát OPCW zaradili „neomylne“ do skupiny chemických zlúčenín, ktoré sú z politických dôvodov označované na Západe ako „novičky“. Charakteristické je to, že tieto látky nie sú v zozname chemických zlúčenín kontrolovaných na základe Dohovoru. Napriek tomu odborníci z uvedených krajín boli schopní prijať jednoznačné závery, hoci tam predtým oficiálni činitelia jednoznačne odmietali samotný fakt vykonávania vlastného výskumu v oblasti zlopovestných „novičkov“.

Žiadosti Ruskej federácie na OPCW o technickú súčinnosť predchádzali opakované zamietnutia patričnej spolupráce zo strany Nemecka a jeho zapojenia Francúzska a Švédska do práce s biologickými vzorkami A. Navaľného. Týmto tieto tri krajiny fakticky odignorovali svoju povinnosť poskytnúť Rusku právnu pomoc po linke orgánov činných v trestnom konaní a iných špecializovaných štruktúr, stanovenú v článku VII DZCHZ a Európskym dohovorom o vzájomnej pomoci v trestných veciach. Generálna prokuratúra a MZV Ruskej federácie odoslali cca desať takýchto žiadostí s v podstate vecne položenými otázkami, na ktoré prišlo niekoľko nezrozumiteľných záporných odpovedí. Ich podstata spočívala v nasledovnom: samotný Alexej Navaľnyj a vláda NSR nedovoľujú odovzdať ruskej strane vzorce chemických prvkov nájdených v biologickom materiáli blogera.

Zaslaním žiadosti o spoluprácu na OPCW (korešpondenciu stáleho predstaviteľa Ruska a generálneho riaditeľa organizácie publikujeme) sme počítali s úplne inou reakciou. Potrebnú odpoveď sme nedostali. Organizácia sa opäť ocitla v roli „rukojemníka“ u tých, ktorí sa húževnate snažia využiť ju v svojich geopolitických cieľoch. V dôsledku toho stále menej dôverujeme OPCW.“