AZZZ: veríme v štandardný legislatívny proces

BRATISLAVA – Balíček s názvom „Lex Korona“ zasahuje ako do daňovej, tak aj zdravotnej, ale aj pracovno-právnej legislatívy. Asi stovka opatrení pre podnikateľov však neprejde cez legislatívne konanie. Názor na opatrenia vyjadrila Asociácia zamestnávateľských zväzov a zdruťení (AZZZ). Finančným novinám ho postyla hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.

„Posledné čo v čase krízy potrebujeme je obchádzanie štandardných legislatívnych procesov. Do súboru opatrení s názvom „Lex Korona“ prispievali svojimi návrhmi aj zamestnávatelia, avšak napriek tomu, že už v pondelok sa koná rokovanie tripartity stále nepoznáme finálne znenie tohto balíčka, nevieme, ktoré podnety boli, či neboli zapracované. Keďže ide o veľmi rozsiahly balíček zmien, považujeme za nevyhnutné, aby sme si jeho finálne znenie mohli v dostatočnom predstihu naštudovať a odborne sa vyjadriť. Považovali by sme preto za nešťastné, ak sa o schvaľovaní viac ako 130 zmien v zákonoch dozvieme na poslednú chvíľu, respektíve až v momente rokovania“ dodal Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.

AZZZ SR preto verí, že balíček „Lex Korona“ bude prijímaný štandardným legislatívnym procesom. Každé opatrenie, ktoré neprejde sociálnymi partnermi, môže mať dramatický dopad na podnikateľov, tvorbu pracovných miest a celkové obnovenie ekonomiky po kríze.  Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR zároveň momentálne nevidí zákonný dôvod na skrátené legislatívne konanie, ktorým sa obchádza sociálny dialóg a štandardný legislatívny proces.

Hoci sa pri niektorých bodoch názory sociálnych partnerov rozchádzajú, je potrebné hľadať kompromis. Zároveň aj podoba gastrolístkov sa na základe medializovaných informácií každým dňom mení a nestíhame sa v problematike orientovať.

Podľa aktuálnych vyjadrení by zamestnávatelia, ktorí prispievajú zamestnancom  55 % z príspevku na stravu, stratili možnosť rozhodnúť sa pre formu vyplácania príspevku. Vo firme by tak mohli vzniknúť až 3 rôzne formy poskytovania benefitu – papierová, elektronická a hotovostná. Po novom tak všetky firmy na Slovensku, ktoré dnes majú nastavené účtovníctvo, evidenciu stravného a interné procesy na jednu formu (stravné lístky – papierové/elektronické), budú musieť zvládnuť minimálne dva paralelné systémy (stravné lístky a stravné v hotovosti). Toto je podľa zamestnávateľov združených v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR to najhoršie riešenie. Namiesto zjednodušenia pridávame ďalšiu možnosť, ktorá si vyžiada kapacity mzdových účtovníkov, úpravu softvérov, evidenciu preferencií každého zamestnanca vo firme.

Zároveň zavedením možnosti zamestnanca vybrať si preferovanú formu, bude zamestnávateľ v zmysle zákona povinný akceptovať takúto zmenu aj viackrát počas roka. Viac ako milión zamestnancov, ktorí dnes dostávajú príspevok vo forme stravných lístkov, si bude môcť povedať teoreticky aj viackrát za rok, že chce hotovosť, alebo prípadne sa následne vrátiť späť k lístkom.

Zmena sa môže dotknúť aj podnikov, ktoré zabezpečujú stravovanie zamestnancov  vlastným stravovaním. Náklady na kantínu závisia od počtu zamestnancov, ktorí sa v nej stravujú. Dostať príspevok v hotovosti môže byť pre desiatky tisícok zamestnancov zaujímavé, keďže tieto peniaze môžu použiť aj na iné účely ako stravovanie. Ak by sa ale značná časť zamestnancov v podniku rozhodla pre peňažný príspevok, zamestnávateľom by sa výrazne predražilo stravovanie ostatných zamestnancov v kantíne. Odstránila by sa tak administratívna záťaž spojená so spracovaním papierovej formy príspevku a nezaviedla by sa záťaž pridaním ďalšieho paralelného systému, ako by tomu bolo v prípade hotovosti.