AZZZ: k rokovaniam o výške miezd zdravotníkov

Rozhodnutie predsedu vlády SR a ministra financií SR nepozvať na včerajšie rokovania o platoch zdravotníkov najväčšie zdravotnícke organizácie združené v AZZZ SR, ktoré zastupujú a zamestnávajú viac ako 30 000 ľudí, považujeme za nekorektné a zarážajúce. Napriek prísľubu, ktorý dal zástupcom zdravotníkov samotný premiér, sme boli z rokovaní nepochopiteľne vynechaní.

Rokovania o platoch nemajú dopad len na mzdy zdravotníkov, ale priamo vplývajú aj na celkové financovanie zdravotníctva a majú zásadný dopad na tohtoročný a aj budúci štátny rozpočet.  Zdravotnícke organizácie združené v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR dlhodobo upozorňujú na kritickú finančnú situáciu v zdravotníctve, ktorá sa odzrkadľuje nielen na ohodnotení zdravotníckeho personálu, ale celkovo na chýbajúcich investíciách do zdravotníctva ako takého.

Vyzývame preto predsedu vlády SR Eduarda Hegera, a ministra financií SR Igora Matoviča, aby naplnili svoj sľub a na ďalšie rokovania o platoch zdravotníkov boli prizvaní aj zástupcovia najväčších zdravotníckych organizácii združených v AZZZ SR. Len v dialógu všetkých kľúčových zástupcov je možné prísť k návrhu, ktorý bude skutočným riešením kritickej situácie v zdravotníctve a zlepší podmienky všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Spoločné stanovisko organizácií pôsobiacich v sektore zdravotníctva:

 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – prezident Tomáš Malatinský

Asociácia nemocníc Slovenska – prezident Marián Petko, viceprezident AZZZ  Igor Pramuk

Asociácia súkromných lekárov – prezident Marián Šóth

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení – prezident Štefan Zelník

Zväz ambulantných poskytovateľov – prezidentka Jaroslava Orosová

Asociácia stredných zdravotných škôl – prezident Miroslav Sekula

Asociácia dopravnej zdravotnej služby – podpredseda Ernest Caban