Ašchabad: Berdimuhamedov vyzval ECO na vytvorenie dopravných a logistických centier

TAŠKENT – Prezident Turkménska Serdar Berdimuhamedov na 16. summite Organizácie pre hospodársku spoluprácu v Taškente vyzval členské krajiny ECO, aby vytvorili spoločné dopravné a logistické centrá za účasti vládnych agentúr a súkromných spoločností.

Informuje Štátna tlačová agentúra Turkménska.

“Je zrejmé, že naše ekonomické partnerstvo sa bude úspešne rozvíjať a v skutočnosti sa stane efektívnym v prítomnosti moderných dopravných a komunikačných sietí, ktoré zahŕňajú celý ECO priestor,” – povedal prezident Turkménska.

Prezident Serdar Berdimuhamedov zdôraznil dôležitú úlohu euroázijských dopravných koridorov pri zabezpečovaní prosperity kontinentu. V tomto kontexte zohráva kľúčovú úlohu ECO. Preto je výstavba ciest, mostov, terminálov a iných zariadení jednou z hlavných oblastí spolupráce.

Jednou z priorít turkménskeho štátu bolo zriadenie multimodálnej nákladnej dopravy z Číny do Európy cez Strednú Áziu s využitím prístavov Kaspického mora, Perzského zálivu a Čierneho mora.

Okrem toho je podľa prezidenta Turkménska pre ECO dôležité rozvíjať dopravnú diplomaciu na medzinárodnej scéne a zvyšovať spoluprácu s príslušnými štruktúrami OSN.