Analýza údajov z médií informujúcich o obvinených

BRATISLAVA – Finančné noviny budú na jednom mieste zhromažďovať údaje z médií, ktoré informujú o podozreniach z porušovania zákonov občanmi Slovenskej republiky.

Finančné noviny tým netvrdia, že tieto osoby spáchali trestný čin. Informácie o tom, že spáchali trestný čin, zverejnia až vtedy, keď tieto osoby budú odsúdené. Existuje prezumpcia neviny a Finančné noviny nechcú vyvolávať dojem, že ide o osoby, ktoré spáchali trestný čin. Médiá sa snažia vyvolať tento dojem, preto je potrebné, aby čitatelia zhromaždených údajov, brali dané informácoe  s rezervou.

Prvá publikácia 30. júla 2021. Posledná aktualizácia: 15.  augusta 2021. 23:55

Na základe zhormaždených údajov Finančné noviny pirpravia novú spoločenskú hru s názvom Človeče udajme sa!

Osoby, ktoré médiá označili ako osoby obvinené z trestných činov, najmä korupcie:

KAJÚCNIK OBVINENÝ PROKURÁTOR SUDCA ADVOkÁT
Peter Petrov
Matej Zeman
Scaba Domotor
Michal Suchoba
Jozef Brhel
Martin Kvietik
Ľudoví Makoó, Boris Beňa Vladimír Pčolinský Eva Mišíková
Daniel Čech Franitšek Bohm Milan Malata
Martin Flescher František Imrecze Juraj Gavalec
Martin Flescher Milan Grega
Ľubomír Krivočenko
Milan Lučanský
Bernard Slobodník, Peter Petrov Adrián Szabó Peter Hatala, Martin Bargel, Peter Štift
Bernard Slobodník Peter Kubina
Boris Beňa Peter Kubina
Monika Jankovská Marián Kočner Richard M. Peter Ordos
Mária Repáková
Peter Brhel
František Imrecze Jozef Brhel
Daniel Čech
Radko Kuruc
Lenka Wittenbergeová
Kornélia Černá
Radko Kuruc
Miroslav Výboh
Peter Lamač
Igor Cúcor
Marián Kozár

Prameň vlastné spracovane.

V slovenskej legislatíve presadil pojem kajúcnik Daniel Lipšic. Je to prvok trestného práva v Spojených štátoch amerických. Používal sa v trestných konaniach proti členom mafie.

Korunný svedok (iné názvy: spolupracujúca osoba, spolupracujúci svedok, kajúcnik; ak ide o páchateľa: spolupracujúci páchateľ, ak ide o obvineného: spolupracujúci obvinený je páchateľ alebo účastník trestného činu, ktorý (dobrovoľne) vypovedá v prospech obžaloby proti sebe (teda priznáva sa) alebo proti tretej osobe, spravidla výmenou za zmiernenie alebo zrušenie trestu či podobnú úľavu. Môže vypovedať v konaní k spomínanému trestnému činu alebo v konaniach k iným podobným trestným činom. Ide o jeden z typov svedka v trestnom práve.

Základný problém inštitútu je fakt, že korunný svedok môže mať motiváciu nehovoriť pravdu.  Existujú vyjadrenie k inštitútu kajúcnika, teda korunného svedka Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP).

Z právno-teoretického hľadiska je povolenie úľav korunnému svedkovi príkladom aplikovania takzvanej zásady oportunity, ktorá je opakom takzvaná zásada legality, na ktorej je tradične založená stredoeurópska trestnoprávna obžaloba. Inštitút korunného svedka je teda v stredoeurópskom práve z tohto hľadiska problematický. Inštitút zásadne narušuje aj zásadu oficiality trestného konania ako aj princíp rovnosti pred zákonom.

Kajúcnik je osoba, ktorá sa kajá v náboženskom zmysle, čiže koná pokánie. Pokánie je v bežnej reči aj v náboženskom význame symbolická činnosť, ktorú človek dáva najavo, že pochybil, a snaží sa svojej viny zbaviť. Je to ľútosť nad previnením. V kresťanskom ponímaní znamená výraz ľútosti, nad hriechmi, vnútorné obrátenie k Bohu a premena doterajšieho života. V katolicizme a v pravosláví v užšom zmysle sviatosť, ktorá obsahuje spoveď a rozhrešenie.

V zhromažďovaní údajov a ich analýze budú Finančné noviny pokračovať. (c) Finančné noviny.