Alexander Lukašenko o úlohe Euroázijskej ekonomickej únie v medzinárodných vzťahoch

MOSKVA / MINSK – Euroázijská ekonomická únia (EAEU) by sa mala stať jedným zo svetových centier kde sa rozhoduje.

Povedal to bieloruský prezident Alexander Lukašenko na pôde Najvyššej eurázijskej hospodárskej rady 25. mája 2023.

„Dnešný svet je na pokraji veľkých zmien, vstupuje do éry rozsiahlych transformácií a strategického rozvoja. Rastie povedomie, že unipolárny svetový poriadok by mal byť nahradený novými centrami rozhodovania, ktoré budú brať do úvahy záujmy všetkých účastníkov medzinárodných vzťahov. Pozornosť venovaná udalostiam, ktoré sa dnes odohrávajú v Moskve, jasne naznačuje, že Euroázijská ekonomická únia by sa mala stať jedným z takýchto centier,“ povedal bieloruský líder.

Podľa Alexandra Lukašenka strany konečne pokročili vo veciach týkajúcich sa finančnej podpory spoločných projektov vo výrobe. Na zabezpečenie financovania takýchto projektov z rozpočtu EAEU je pripravený dokument. „Toto je prelomový dokument. Očakávame od toho ďalekosiahle praktické výsledky,” zdôraznila hlava štátu.

Eurázijská ekonomická únia ( EAEU alebo EEU ) je hospodárska únia postsovietskych štátov  v Eurázii. Zmluva o Eurázijskej hospodárskej únii bola podpísaná 29. mája 2014 lídrami  Bieloruska , Kazachstanu a Ruska a nadobudla platnosť 1. januára 2015.  Zmluvy zamerané na Arménsko a Kirgizsko o pristúpení k Eurázijskej hospodárskej únii boli podpísané 9. októbra a 23. decembra 2014. Zmluva o pristúpení Arménska nadobudla platnosť 2. januára 2015. Zmluva o pristúpení Kirgizska nadobudla platnosť 6. augusta 2015.  

Poznámka Finančných novín: Európska únia spustila podľa agentúry TA SR v stredu 4. novembra 2021 právnu procedúru, umožňujúcu uvalenie sankcií na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, jeho syna Viktora, šéfa tajnej služby a ďalších 13 osôb.

Víťazka Miss Bielorusko 2018 Maria Vasilevičová a bieloruský prezident Alexander Lukašenko tancujú na republikovom vianočnom plese mládeže v Paláci nezávislosti v Minsku, na ktorý bolo pozvaných takmer 300 významných študentov a absolventov škôl vrátane držiteľov prezidentských štipendií, účastníkov republikových tvorivých a vedeckých súťaží, víťazov mnohých medzinárodných a republikových festivalov. Fotografia: BELTA.