Ak olej, tak Mogul, potom akcionárov kopnúť do gúľ

BRATISLAVA –  Menšinoví akcionári na dnešnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti nedostali posudok, na základe ktorého sa určila cena akcie podniku, za ktorú sú vyvlastnené ich akcie. Príčiny tohto správania manažmentu podniku  boli tri. Vyplýva to z informácií, ktoré odzneli na valnom zhromaždení.

Prvým dôvodom, ktorý oznámili menšinovým akcionárom na valnom zhromaždení bolo to, že posudok je majetkom materskej firmy MOL.

Druhým dôvodom je to, že údajne posudok obsahuje informácie, ktorých zverejnením by Slovenskej republike mohli vznúť bezpečnostné riziká ohrozujúce národnú bezpečnosť.

Tretím dôvodom je to, že spoločnosť to podľa zákona nemusí urobiť.

Posudok vyhotovila Technická univerzita v Bratislave.

Akcionári chceli poznať hodnotu hodnotu koeficientu “g”, ktorý jedným zo základných prvkov vzorca vo vyhláške pre oceňovanie podnikov. Je to vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov Vyvlastnenie akcionárov je v súlade so zákonom o cenných papieroch a investičných službách.

Slovnaft vytláča akcionárov za 85 EUR za jeden kus akcie. Táto hodnota bola určená znaleckým posudkom tzv. majetkovou metódou teda sčítaním všetkého, čo Slovnaft vlastní vrátane kávovarov a stoličiek a nasledne podelením tejto celkovej sumy počtom akcií. Národná banka s takto určenou cenou súhlasila. Všetky ostatné kritéria určenia ceny totiž stláčali cenu až na 54 Euro pri výpočte tzv. podnikateľskou metódou. Práve táto metóda by mala dávať lepší obraz.

Predstavenstvo Slovnaftu však zrejme podalo znalcovi neoveriteľný údaj o plánovaných masivných investíciach až 1 a pol milardy Euro.

Ochrániť akcionárom pred nízkou cenou mal aj výpočeť priemernej ceny za 12 mesiacov pred vyvlastnením. Prístup uplatnený NBS však určil výpočet priemernej ceny od apríla 2018 a nie od augusta, keď samotná NBS vyvlastnenie schválila.  Rozdiel v uplatnení rôznych dátumov predstavuje 13 EUR na jeden kus akcie

 

Posudok, a aj cenu schválila Národná banka Slovenska Slovenska.. Tá vykonáva dohľad nad kapitálovým trhom.

Menšinoví akcionári zrejme dostanú posudok počas súdneho konania, ktoré sa bude konať v dôsledku ich žalôb.

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia je nasledovný. Celkový počet akcií: 20.625.229 kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa; Celkový počet hlasovacích práv: 20.625.229 hlasov akcionárov, ktoré sú spojené s celkovým počtom 20.625.229 kusov akcií.

Squeeze-out, alebo vyvlastnenie, alebo vytlačenie akcionárov je povinný predaj akcií menšinovými akcionármi akciovej spoločnosti, za ktoré dostávajú primeranú peňažnú kompenzáciu.

 

Táto technika umožňuje jednému alebo viacerým akcionárom, ktorí kolektívne vlastnia väčšinu akcií korporácie, získať vlastníctvo zvyšných akcií korporácie.

Majoritní akcionári tvoria druhú spoločnosť, ktorá iniciuje fúziu s pôvodnou spoločnosťou. Akcionári používajúci túto techniku sú potom schopní diktovať plán zlúčenia. Nútia menšinových akcionárov v pôvodnej spoločnosti, aby akceptovali hotovostnú platbu za svoje akcie, čím ich „zmrazia“ z výslednej spoločnosti.

Spoločnosť Slovnaft privatizovala v roku 1995 manažérsko-zamestnanecká spoločnosť Slovintegra, a. s. Bratislava. Akcie kúpila na splátky.  Prvá splátka za jednu akciu bola 0,15 Sk, teda 15 halierov za jednu akciu v menovitej hodnote 1000 Sk. Firma sa dostala do finančných problémov po tom, keď podpísala takú zmluvu o financovaní, ktorá bola skonštruovaná na základe nasledovného princípu. Čím lacnejšia je ropa na svetových trhoch, tým vyššie sú úroky.