AFISP: skokové zvyšovanie poplatkov zaťaží sektor

BRATISLAVA – Finanční agenti budú od budúceho roka platiť Národnej banke Slovenska za jej dohľad nad finančným trhom výrazne viac. Na rozdiel od roku 2019 sa bude podľa nového rozhodnutia NBS určovať výška ročných príspevkov pre subjekty finančného trhu na rok 2020 nie pevnou sumou, ale sa bude odvíjať od takzvaného základu sadzby.

„Ide o skokové navýšenie a mimoriadne zaťaženie finančných inštitúcií a samostatných finančných agentov a finančných poradcov. Nesúhlasíme s novou výškou príspevkov, kde došlo k skoku z 500 eur na napríklad 25 000 eur u väčších spoločností a spoločnosti, ktoré sa pohybujú na priemerných ročných výnosoch 1 milión eur, sú zaťažené poplatkami päťnásobne vyššími, než boli pred rokom 2020,“ podotýka generálna
tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Darina Huttová. Asociácia má pritom za sebou sériu rokovaní s NBS, kde sa jej podarilo aspoň o niečo znížiť pôvodný návrh príspevkov NBS. „Asociácia chápe, že náklady na prevádzku rastú aj Národnej banke Slovenska, ale určite sa rast príspevkov nedá hodnotiť ako krok zohľadňujúci potreby trhu. Naopak, ide o nežiaduce zaťaženie subjektov na finančnom trhu, ktoré trvá kontinuálne niekoľko rokov,“ upozorňuje Darina Huttová.
Kým doteraz predstavoval ročný príspevok na dohľad 100 eur v prípade fyzických osôb a 500 eur v prípade právnických osôb, po novom budú najväčšie náklady znášať najväčšie spoločnosti. „Každá zaplatí poplatky vo výške 25 000 eur a tieto aj prinesú najvyšší príspevok na dohľad v celkovej sume. Fyzické osoby, ktoré sú samostatnými finančnými agentami alebo finančnými poradcami, sú na tom najlepšie, Národná banka argumentovala zohľadnením ich sociálnej situácie,“ konštatuje Darina Huttová.

Ako však podotýka, ak fyzická osoba dosahuje obrat ako právnická osoba, ktorá má zásadne vyššie prevádzkové náklady, dá sa len ťažko akceptovať takýto rozdiel. Príspevky preto podľa nej neodrážajú potreby trhu, spôsobiť však môže presun sídiel samostatných finančných agentov mimo územia Slovenska. „Osobne sa domnievam, že finančný trh z toho nebude mať žiaden osoh, ak Národná banka Slovenska neposkytne lepšiu metodickú činnosť v záujme odstránenia prípadných problémov, s ktorými sa dohliadané subjekty stretávajú pri aplikácii platných právnych predpisov do ich podnikateľskej praxe a potýkajú sa s rozdielnym výkladom práva na strane dohľadu,“ dodáva generálna tajomníčka AFISP.