Smirnov o medzinárodnej informačnej bezpečnosti

PRAHA – Ruská federácia sa snaží o zabezpečenie medzinárodnej informaćnej bezpečnosti na základe medzinárodných konvencií, ktorých cieľom pre predchádzanie informačných úrokov. Povedal to Alexej Smirnov, vedecký pracovník Centra medzinaŕodnej informačnej bezpečnosti Ruskej federácie.

Jeho slová odzneli dnes 22. 11. 2019 v Prahe na konferencii venovanej slobode médií, ľudským právam, novým technológiám a informačnej bepečnosti. “Vojna sa začína v hlavách a aj sa končí v hlavách..” povedal Alexej Smirnov. Podostatou medzinárodných konvencií by mali byť nedopustenie kybernetických útokov.

Rečník predstavil štyri možné vývojové scenáre globálnej politiky. Základom prvého scenára je dominovanie USA. Podstatou druhého scenára je multipolárny svet. Ťažiskom tretieho scenára je bibipolárne usporiadanie sveta. Kľúčovým bodom štvrtého scenára je posilnenie regionalizácie.

Od 20. do 22. novembra 2016 v Prahe prebiehalo Druhé medzinárodné mediálne fórum 2019: sloboda žurnalistiky v súvislosti s ľudskými právami, novými technológiami a medzinárodnými informáciami. Prvé bolo minulý rok v Pezinku.