ACELERATE COST RECOVERY SYSTEM (ACRS)

Metóda znižovania nákladnosti znižovaním majetkových zložiek pomocou zliav zliav na federálnej dani z príjmov. Pre väčšinu majetku ACRS stanovovala obdobie pred rokom 1987, pre ktoré platia určité zvýhodňovania diferencovaná podľa druhu majetku. Od roku 1987 sa sústreďuje na určité druhy amortizácií.