Aby vtáky neprišli pri zatepľovaní o hniezda

BRATISLAVA –  Rezorty životného prostredia a dopravy chcú zabrániť, aby pri zatepľovaní budov chránené vtáky prichádzali o svoje hniezda.

Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková a štátny tajomník Ministerstva a životného prostredia SR Michal Kiča dnes upozornili, že projekty zamerané na renováciu či zatepľovanie sú často nešetrné k živočíchom čím dochádza k usmrcovaniu zákonom chráneného vtáctva a netopierov, ako aj k trvalej strate hniezdisk a úkrytov. Pre zmenu negatívnej praxe chcú presadiť novelizáciu vykonávacieho predpisu k stavebnému zákonu.

Predstavitelia rezortov chcú dosiahnuť takú zmenu, aby stavebník pri zatepľovaní bol povinný zachrániť hniezda chránených živočíchov na fasádach, umožniť ukončenie hniezdenia a vyvedenia mláďat. Ak nie je možné ponechať pôvodné hniezde dutiny na rekonštruovanej fasáde, staviteľ bude povinný inštalovať náhradné hniezdo, ako sa to realizuje v prípade rekonštrukcie obytného domu na ulici Planét v mestskej časti – Ružinove

Cieľom zmeny vykonávacieho predpisu je zamedziť usmrtenie tisícoch chránených živočíchov a vytvoriť vhodné podmienky spolužitia človeka a užitočných živočíchov v urbanizovanej krajine.
„V prvom rade, ak chceme zastaviť úbytok lastovičiek, belorítok, dážďovníkov alebo netopierov musíme im umožniť hniezdiť na miestach, ktoré si vybrali. Uvedomme si, že dažďovník tmavý či netopier uloví denne tisícky komárov. Ak im umožníme hniezdiť v našej blízkosti, nepotrebujeme žiadnu chémiu na likvidáciu komárov,“ vyjadril sa štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča.

Štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková uviedla: „Vo vykonávacom predpise upravíme podmienky, tak aby sa na hniezda vzácnych živočíchov prihliadalo s rovnakou dôležitosťou ako na iné aspekty technického riešenia pri zatepľovaní budov.“