Emisie oxidu uhličitého na Zemi sa stále zvyšujú

NEW YORK- Od konca minulého roka sa množstvo škodlivých emisií do atmosféry po historickom poklese postupne zvyšovalo.

Globálne emisie v decembri 2020 boli o 2 % vyššie ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka, informuje Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

Zároveň sa na pozadí pandémie koronavírusov a súvisiacich obmedzení globálne emisie oxidu uhličitého v energetickom sektore v roku 2020 znížili na najnižšiu úroveň od druhej svetovej vojny. „S poklesom dopytu po základnej energii v roku 2020 takmer o 4 percentá sa globálne emisie CO2 súvisiace s energiou znížili o 5,8 percenta,“ uviedla IEA.

Fosílne palivá, najmä ropa a uhlie, výrazne poklesli. Na pokles dopytu po pohonných látkach malo výrazný vplyv zníženie využívania cestnej a leteckej dopravy. V USA aj EÚ emisie poklesli o 10 percent, pričom najprudší pokles zaznamenali na jar roku 2020. Na druhej strane bola Čína jedinou významnou ekonomikou, ktorá zaznamenala medziročné zvýšenie emisií o 0,8 percenta, uviedla agentúra.

Bill Gates, jeden z najbohatších ľudí na planéte, predtým označil účinky znečistenia ovzdušia za ničivé ako po pandémii koronavírusov a predpovedal klimatickú katastrofu na nasledujúce desaťročia. Podľa neho sa v priebehu 40 rokov bude úmrtnosť na zvýšenie teploty na planéte porovnávať s úmrtnosťou na koronavírusy – asi 14 úmrtí na 100 tisíc ľudí.