ABECEDA FINANCIÍ – maďarský forint

Maďarský forint je mena Maďarska.

Jeho ISO 4217 kód je HUF, v Maďarsku sa obvykle používa skratka Ft. Jeden forint sa skladá zo sto fillérov. Keďže reálna hodnota fillérov je veľmi nízka, (najnižšia používaná minca je 5 forintov), neexistujú žiadne fillérové mince.

Názov forint je odvodený z mena talianskeho mesta Florencia, kde sa v 13. storočí razili mince s názvom fiorino d’oro.

Meny v Maďarsku pred zavedením forintu sa volali (maďarská) koruna (1918 – 1927) a potom maďarské pengő (1927 – 1946).

Do obehu bol forint zavedený 1. augusta 1946, teda po druhej svetovej vojne, keď hyperinflácia znehodnotila predošlú menu s názvom pengő. Forinty zaviedla nová komunistická vláda. Výmena starej meny na novú bola realizovaná v pomere 1 forint : 4×1029 pengő. V 60. a 70. rokoch bola hodnota forintu pomerne stabilná, v 80. rokoch a po páde socializmu sa situácia zmenila. Inflácia vzrástla až na 35 % ročne, čiže hodnota meny rýchlo klesala.

Maďarsko vstúpilo 1. mája 2004 do Európskej únie. Jedným zo záväzkov vyplývajúcich z pristúpenia k EU je, že vstupujúci štát po splnení všetkých podmienok zavedie namiesto svojej národnej meny spoločnú európsku menu euro. Maďarsko plánovalo euro zaviesť 1. januára 2010. Väčšina ekonomických štúdií ale predpokladá, že Maďarsko nebude v dohľadnej dobe schopné prijať euro.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.