ABECEDA FINANCIÍ – forward

Forward, alebo aj iné názvy: forwardový kontrakt, forwardový obchod, forwardová operácia, je zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké takzvané podkladové aktívum v stanovenom čase v budúcnosti za cenu stanovenú vopred v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje mimo burzy (OTC – over the counter).

V širšom zmysle forward zahŕňa:

  • u niektorých autorov: aj obchody na burze, teda futures, , teda future je chápaný ako “forward obchodovaný na burze”)
  • pod vplyvom angličtiny: akúkoľvek termínovú operáciu, teda opak spotovej operácie (prívlastok forward je v angl. opak prívlastku spot)

Subjekt, ktorý predáva podkladové aktívum sa dostáva do takzvanej  krátkej pozície (short) a naopak kupujúci subjekt do takzvanej dlhej pozície (long).