ABECEDA FINANCIÍ – čo je to ETF

Exchange-traded fund (ETF, doslovne fondy obchodované na burze) sú fondy určené pre rôznych klinetov, drobných aj inštitucionálnych investorov.

Sú, rovnako ako klasické majetkové fondy kolektívneho investovania, zložené z rôznych aktív. Charakteristickým rysom ETF je, že napriek tomu, že sú považované za fondy otvoreného typu, sú nimi vydávané cenné papiere verejne obchodovateľné na burze.

Je to investičný produkt, ktorý investuje do širšieho portfólia akcií, dlhopisov, či iných tried aktív bez potreby kupovať každý titul jednotlivo. Väčšina ETF fondov sleduje isté burzové či komoditné indexy, ktoré zahŕňajú vývoj viacerých akcií, dlhopisov, či iných aktív, vďaka ktorým nadobúda svoje vlastnosti. V takých prípadoch ide o pasívne investovanie, ktoré sa snaží kopírovať vývoj trhu. ETF majú právnu štruktúru investičného fondu a na burze sa chovajú ako akcie.

Jeden z prvých ETF fondov bol S&P 500 indexový fond, ktorý sa začal predávať na americkej burze v roku 1993. V Európe sa ETF začali predávať od roku 1999. Dnes sú na trhu tisícky rôznych ETF fondov, s rôznymi špecifikáciami podľa sektorov, krajín či typov aktív.

V Európe sú ETF kvalifikované ako separátna trieda aktív (podľa MIFID z januára 2018), čo znamená, že sú regulované ESMA

Prvý ETF fond na svete bol spustený na burze v Toronte, v roku 1990, s menom Toronto 35 Index Participation Units (TIPs 35), ktorý kopíroval vývoj TSE-35 indexu. Prvý americký ETF fond sa začal predávať na burze v roku 1993, menom SPDR. Ten odráža vývoj akcií firiem v indexe S&P 500, ktorý je momentálne najviac kupovaný a predávaný fond na trhu. Jeho aktíva presahujú hodnotu 58 miliárd amerických dolárov, čo je zhruba 16% celého trhu s ETF. V roku 2002 sa na trhu objavil aj prvý ETF fond, ktorý kopíruje pohyby dlhopisov.