ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – United States ISM Purchasing Managers Index (PMI)

WASHINGTON – Manufacturing ISM Report On Business je založený na údajoch zostavených od národných manažérov nákupu a zásobovania.

Odpovede na prieskum odrážajú prípadnú zmenu v aktuálnom mesiaci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Pre každý z meraných ukazovateľov (Nové objednávky, Nevybavené objednávky, Nové exportné objednávky, Dovoz, Výroba, Dodávky dodávateľov, Zásoby, Zásoby zákazníkov, Zamestnanosť a Ceny) správa zobrazuje percentuálne vyjadrenie každej odpovede, čistý rozdiel medzi počet odpovedí v pozitívnom ekonomickom smere a negatívnom ekonomickom smere a index difúzie. Hodnota PMI nad 50 percent naznačuje, že ekonomika výroby vo všeobecnosti expanduje; pod 50 percent naznačuje, že vo všeobecnosti klesá.