ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Svetové ekonomické fórum

Svetové ekonomické fórum ( World Economic Forum , WEF ) je nezisková organizácia založená v Ženeve . Organizuje každoročné zasadnutie vo švajčiarskom Davose , kde sa stretávajú špičkoví podnikatelia, svetoví politici, vybraní intelektuáli a novinári na diskusiu o najnaliehavejších problémoch, ktorým svet čelí, vrátane ochrany zdravia a životného prostredia. WEF vydáva množstvo výskumných správ a zapája svojich členov do iniciatív v rôznych sektoroch.

WEF financuje 1000 členských firiem, čo sú spravidla podniky s viac ako piatimi miliardami dolárov obratu. Od roku 2005 každý člen spoločnosti platí základný ročný členský poplatok vo výške 42 500 švajčiarskych frankov a poplatok 18 000 CHF za výročné zasadnutie v Davose. Priemyselní a strategickí partneri, ktorí chcú mať väčšiu úlohu v iniciatívach fóra, platia 250 000 resp. 500 000 CHF.

WEF založil v roku 1971 Nemec Klaus Martin Schwab, profesor manažmentu na univerzite v Ženeve. Pôvodný názov „Európske manažérske fórum“ zmenil v roku 1987 na „Svetové ekonomické fórum“, pretože chcel poskytnúť platformu pre riešenie medzinárodných konfliktov. V roku 1971 pozval Schwab do Davosu 444 vedúcich pracovníkov západoeurópskych firiem na prvé „Európske manažérske fórum“. Konalo sa pod záštitou Európskej komisie a európskych priemyselných združení. Schwab chcel do európskych firiem zaviesť prvky amerického manažmentu. Potom založil WEF a začal pozývať v januári do Davosu popredných európskych manažérov na výročné konferencie. Chcel, aby manažéri pri svojom rozhodovaní brali ohľad nielen na záujmy akcionárov a zákazníkov, ale aj na zamestnancov a komunity, v ktorých firmy pracujú, vrátane vlád.

Zrútenie Brettonwoodskeho systému pevných výmenných kurzov v roku 1973 a arabsko-izraelský konflikt viedol k rozšíreniu agendy fóra aj o ekonomické a sociálne otázky. V roku 1974 tam preto boli prvýkrát prizvaní aj politici. Počas nasledujúcich rokov začali politickí vodcovia používať Davos ako neutrálnu platformu na riešenie sporov. V roku 1988 podpísalo „Davoskú deklaráciu“ aj Grécko a Turecko, čo zabránilo hroziacemu konfliktu medzi týmito krajinami. V roku 1992 sa na výročnom zasadnutí stretli juhoafrický prezident FW de Klerk , Nelson Mandela a generál Mangosuthu Buthelezi. Bolo to ich prvé spoločné vystúpenie mimo Juhoafrickej republiky. Na výročnom zasadnutí v roku 1994 došlo k návrhu dohody medzi izraelským ministrom zahraničných vecí Šimonom Peresoma predsedu OOP Jasirom Arafatom o Gaze a Jerichu. V roku 2008 vystúpil Bill Gates so zásadným prejavom o kreatívnom kapitalizme, ktorý dovoľuje generovať zisk a súčasne pomocou trhových síl lepšie reagovať na potreby chudobných.