ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – ako vznikol pojem politická ekonómia, ako ho používali vedci

Pojem politická ekonómia sa používal od XVII. do konca XIX. storočia označenie pre to, čo dnes voláme ekonómia (anglicky economics). Od druhej polovice XX. storočia sa výraz používa buď ako synonymum ekonómie či len normatívnej ekonómie,  alebo ako kombinovaný odbor spájajúci ekonomickú teóriu a politické rozhodovanie , prípadne aj ďalšie sociálne odbory.

Výraz prvýkrát použil vo Francúzsku v roku 1611 L. de Mayerne-Turquet. O štyri roky neskôr výraz (économie politique) použil A. Montchrétien už priamo v titule svojej knihy. V Anglicku sa výraz objavil v roku 1691 u Williama Pettyho. V tomto období výraz označoval väčšinou najmä skôr niečo ako rozumnú verejnú správu, neskôr aj niečo ako silu či fungovanie ekonomiky štátu ako celku.

Významový posun smerom k chápaniu politickej ekonómie ako vedy o výrobe a rozdeľovaní bohatstva v kontexte riadenia zdrojov štátu nastal u v polovici XVII. storočia, napríklad u fyziokratov, a od 70. rokov XVII. storočia tento význam prevládol. Príklady definícií:

  • A. Smith (1776): “odnož vedy potrebnej pre štátnika alebo zákonodarcu… politická ekonómia ponúka dve odlišné veci: (1) že zadováži dostatok príjmov alebo životné prostriedky pre ľud alebo že mu umožní získať taký príjem alebo životné prostriedky samému; (2) že štátu alebo spoločenstvu zadováži dostatočný príjem pre verejné služby…Ponúka panovníkovi i ľudu, že sa stanú bohatšími.”
  • James Mill (1821) a McCulloch (1825): systematický výskum zákonov, ktorými sa riadi výroby, rozdeľovanie, spotreba a výmena tovaru alebo produktov práce.
  • David Ricardo: “skúmanie zákonov, ktorými sa riadi rozdeľovanie výsledku výroby medzi triedy, ktoré prispievajú k jeho tvorbe”.
  • John Stuart Mill (1848): skúmanie “zákonov výroby a rozdeľovania a niektorých praktických následkov, ktoré z nich vyplývajú.”
  • Cairnes (1875): “výklad zákonov javov bohatstva.”

Prvým profesorom predmetu, ktorý niesol označenie “politická ekonómia” na svete bol nemecký kameralista Joseph von Sonnenfels v roku 1763 vo Viedni. V Anglicku bol prvým takýmto profesorom Thomas Malthus v roku 1805.

(Spracované podľa verejne dostupných zdrojov)