ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Medaila Johna Batesa Clarka

Medailu Johna Batesa Clarka udeľuje Americká ekonomická asociácia “tomu americkému ekonómovi mladšiemu ako štyridsať rokov, ktorý významne prispel k ekonomickému mysleniu a poznaniu”.

Ocenenie je pomenované po americkom ekonómovi Johnovi Batesovi Clarkovi (1847 – 1938).

Podľa časopisu The Chronicle of Higher Education sa “všeobecne považuje za jedno z najprestížnejších ocenení v odbore… druhé v poradí za Nobelovou cenou za ekonomické vedy.” Mnohí z ocenených v neskoršej kariére získali Nobelove ceny, vrátane inauguračného laureáta Paula Samuelsona. Do roku 2007 sa cena udeľovala každé dva roky, ale od roku 2009 sa vzhľadom na rozvoj odboru udeľuje každý rok.” Hoci je Clarkova medaila vyhlásená za cenu pre amerických ekonómov, stačí, aby kandidáti v čase jej udelenia pracovali v USA; na jej udelenie nie je potrebná americká štátna príslušnosť.