1968: ako sa zmenila pozícia KGB v Československu

PRAHA / MOSKVA – Kniha Československé udalosti v roku 1968 očami KGB a Ministerstva vnútra ZSSR približuje dokumenty z tohto obdobia. Najzaujímavejší je dokument číslo 49.

Je to Informácia oddelení ÚV KSSZ a KGB pri Rade ministrov ZSSR s podtitulom „Niektoré poznámky k vojensko-politickej akcii 21. augusta 1968. Finančné noviny prinášajú neoficiálny preklad niektorých častí dokumentu číslo 49.

“Rozhodnutie Ústredného výboru KSSZ a sovietskej vlády o vstup armády do Československa bolo múdre, hrdinské a reálne. Všetky následné udalosti ukázali, že len takou cestou bolo možné zabrániť reštaurácii kapitalizmu v tejto krajine.”

V dôsledku toho Sovietske Ozbrojené sily, plniace internacionálny dlh, museli tri razy použiť silu proti pri porážke kontrarevolúcie v socialistických krajinách (1953 – NDR, 1956 – Maďarsko, 1968 – Československo).

Bolo by hlbokým omylom predpokladať, že imperializmus sa zriekne od zákernej túžby otočiť kormidlo moci v socialistických krajinách kvôli vlastnému prospechu takými istými prostriedkami aké používal v Maďarsku a Československu. Naopak, v dôsledku všeobecnej krízy kapitalizmu, sa budú tieto pokusy opakovať čoraz častejšie a budú čoraz okatejšie. Kapitalizmus sa nevzdá.”

Z tohto vyplýva, že z československých udalostí, je potrebné urobiť nevyhnutné závery pre budúcnosť. Aké sú tieto závery?

“Propagandistické zabezpečenie vojensko-politickej akcie. Intervencia vojsk do Československa bola v propagandistickom vzťahu pripravená mimoriadne neuspokojujúco. Počas prvého týždňa prítomnosti našich vojsk fakticky neboli pokusy organizovať kontrapopagandu, ktorá by vysvetlila naše snahy neutralizovať pokusy kapitalistov o  prevrat.”

“Pohyb sovietskych tankov sa dial v stave propagandistického mlčania. Bolo by potrebné pripraviť niekoľko tisíc letákov a vydávať nám naklonené denníky Krasnaya Zvedzda, Izvestia a Pravda v českom jazyku. To isté sa dialo v s prostriedkami rozhlasovej propagandy.”

“Prítomnosť našej armády v Československu je nevyhnutné použiť na to, aby sme maximálne upevnili našu moc. Je nutné vytvoriť 10- 12 viditeľných základní v kľúčových bodoch krajiny a z týchto pozícií viesť činnosti pre udržanie socializmu.

(Čechoslovackije sobytia 1968 goda glazami KGB i MVD SSSR, Moskva, Objedinennaja redakcia MVD . 2010, strany 315 – 322.  ISBN 978-5-8129-01-02-8)