Zvyšovanie úlohy žien v kazašskej spoločnosti

NUR SULTAN – Bez ohľadu na veľké úsilie pri presadzovaní agendy zabezpečenia rodovej rovnosti na celom svete, je potrebné v tejto oblasti ešte veľa urobiť.

Problematika gendernej rovnosti je často v titulkoch novinárskych článkov. Nepíše sa o nej v súvislosti s problematikou porozumenia medzi náboženstvami. Mnohé náboženské konflikty vyriešili ženy a postarali sa o pokoj.  Náboženstvo sa historicky viac asociuje s mužmi. Nie je to zvláštne. Ženy mnohé storočia bojovali o rovnoprávnosť. V USA 86 % žien hovorí, že spája s náboženstvom a pre 63 % je dôležité.

Ženy môžu mať prínos ako mierotvorkyne, zástankyne nenásilia na napomáhať dialógu medzi konfesiami. Výskum medzinárodného Inštitútu mieru  venovaný analýze 182 mierových dohôd v rokoch 1989 – 2001. Výskum ukázal, že ženy množstvo žien zapojených do mierových dohôd stúpol o 35%.  Ženy sa nepodieľajú na vojenských procesoch, ale na tom, aby sa prešlo k mierovému životu. Ide skôr o oblasti rozvoja ekonomiky a vzdelávania, či práva.

Bohužiaľ ženy sú často vylúčené z mierových procesoch. Medzi rokujúcimi o mieri je len 13% žien, len 6 % podpisovalo mierové dohody.

Kazachstan v roku 2021 prijal prvý akčný plán pre agendy Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov číslo 1325 s názvom Ženy, mier a bezpečnosť.“ Preto je nevyhnutné, aby sa ženy dostávali do procesov porozumenia medzi spoločnosťami, štátmi, a komunitami,

V dňoch 14. Až 15. septembra bude v Kazachstane VII. Kongres lídrov svetových a tradičných náboženstiev. Mal by sa zaoberať rastom úlohy žien v spoločnosti.

Mal by na neho prísť Pápež František, Veľký Imám al Azhara Ahmed el-taeb, Ptriarcha Ruskej Provoslávnej Cirkvi Kiril, Hlavný Aškenházsky rabín Izraelu david Lau, Hlavný Sefardský Rabín Izraelu Iccach Joseph. Stretnutie je jedným z predpokladov vytvorenia globálnej atmosféry mieru a porozumenia.

Samotný Kazachstan priložil veľké úsilie pre presadenie gendernej rovnosti. Ženy v Kazchstane predstavujú 48,1 % zamestnancov.  Ku koncu roku v krajine viedli ženy 625 100 žien, čo je 9,1 % podnikov. Počet podnikateliek stúplo o 37,2 %. V Kazachstane je 88 700 podnikateliek, ktoré produkujú približne 40 % hrubého domáceho produktu.

Máme čo doháňať. Muži majú o 21,7 % vyššie mzdy. Jednou z hlavných priorít vlády je podpora žien. V minulom roku prezident podpísal dekrét O ďalších opatreniach Kazachstanu v oblasti ľudských práv.“ Hovorí sa v ňom o likvidácii diskriminácie žien.

Diskusia o zvyšovaní práv žien na  nadchádzajúcom kongrese je v súlade s vládou politikou. V Kazachstane je približne 100 etnických skupín a 18 náboženstiev. To bolo predpokladom vytvorenia globálneho fóra náboženstiev v roku 2003. Preto sa snažíme, aby ženy hrali čoraz väčšiu úlohu v dialógu medzi konfesiami. Pre vyriešenie súčasných globálnych problémov je potrebné využiť skúsenosti žien.

Kongres pomôže konsolidácii úsilia pri odstránení gendernej nerovnosti v sfére náboženstva, či rozpracovaní nových myšlienok a odporúčaní.

Lazzat Kerimkulovna Ramaranova

(Autorka je zástupkyňa predsedu Národnej komisie pre záležitosti žien, rodinnej a demografickej politike pri Prezidentovi Republiky Kazachstan)