AIFC: Na AIX dlhopisy Halyk Bank Georgia v USD

NUR SULTAN – Astana International Exchange („AIX“, „Exchange“)  oznamuje, že od 25. mája 2022 budú 3-ročné debutové dlhopisy firmy Halyk Bank Georgia. Uvádza sa to na stránke Medzinárodného finančné centra Astana

Je to dcérska poločnosť JSC Halyk Bank. Dlhopisy sú v nominálnej hodnote 15 miliónov USD s fixná kupónová sadzba 4 percentá p.a. a zrejúce vydané do  roku 2025 boli zapísané do oficiálneho zoznamu AIX. Aktuálna emisia predstavuje prvú tranžu programu dlhopisov v hodnote 45 miliónov USD registrovanú v AIX.

Firma „Halyk Finance“ vystupovala ako jediný vedúci manažér a bookrunner ponuky.

Renat Bekturov, generálny riaditeľ spoločnosti AIX, uviedol: „Sme radi, že máme príležitosť podporiť prvého gruzínskeho emitenta pri preniknutí na trh s kótovaním na AIX. Veríme, že otvára dvere pre ďalších emitentov z Gruzínska i mimo neho. Jedným zo strategických cieľov AIX je prilákať zahraničných emitentov a my sme pripravení poskytnúť takýmto emitentom plnú podporu pri uvádzaní ich nástrojov podľa medzinárodného práva.“

AIX vznikla v roku 2017 v rámci vývojového rámca Astana International Financial Center. Akcionármi AIX sú AIFC, Goldman Sachs, Shanghai Stock Exchange, Silk Road Fund a NASDAQ, ktorá tiež poskytuje obchodnú platformu AIX. Burza funguje v regulačnom prostredí založenom na princípoch anglického práva, čím poskytuje spoľahlivé investičné prostredie. Poslaním AIX je rozvíjať aktívny kapitálový trh v Kazachstane a regióne poskytovaním jasných a výhodných podmienok pre prilákanie financií pre súkromné ​​a verejné podniky. AIX vyvíja špeciálne segmenty pre ťažobné spoločnosti, ako aj infraštruktúrne projekty v rámci iniciatívy Belt and Road. Viac informácií: www.aix.kz

Medzinárodné finančné centrum Astana (AIFC) je nezávislá jurisdikcia, ktorá začala svoju činnosť v roku 2018. V súlade so Stratégiou rozvoja do roku 2025 je hlavným zameraním AIFC konsolidácia ako univerzálnej platformy spájajúcej krajiny EAEU, Strednej Ázie a Kaukazu. https://aifc.kz/