Zuzana Čaputová vykonáva funkciu prezidentky SR

Dnes 15. júna 2019 bola do funkcie prezidentky na pravé poludnie inaugurovaná Zuzana Čaputová (1973).

Zuzana Čaputová bola do funkcie bola inaugurovaná 15. júna 2019. Vtedy napoludnie zložila pred Národnou radou SR sľub do rúk predsedu Ústavného súdu. Stala sa tak prvou ženou v úrade prezidenta Slovenskej republiky a zároveň vo veku 45 rokov aj najmladším človekom, ktorý kedy zastával úrad prezidenta SR.

Pred zvolením do funkcie prezidentky pôsobila ako právnička, advokátka a občianska aktivistka. Je spoluzakladateľkou a bývalou podpredsedníčkou mimoparlamentného liberálneho hnutia Progresívne Slovensko. Pôsobila v neziskovom sektore ako spolupracovníčka občianskeho združenia VIA IURIS. To sa zaoberá problematikou posilňovaniu právneho štátu a presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva.

V roku 2016 bola ako právnička občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, usilujúcej sa o uzavretie skládky odpadov v Pezinku, ocenená Goldmanovou environmentálnou cenou.  Problematike pezinskej skládky sa venovala 14 rokov.

V septembri 2017 oznámila odchod z tímu VIA IURIS a pokračovanie v advokátskej praxi. V rámci advokácie sa plánovala aj naďalej venovať témam životného prostredia.

Tohto roku 6. mája 2019 získala v Bruseli ocenenie Európska osobnosť roka. Táto cena sa udeľuje európskym lídrom za mimoriadne úspechy v oblasti politiky, obchodu a inovácií a týka sa mužov a žien, „ktorí formujú Európu.

Základnými bodmi jej volebného programu boli nasledovné tvrdenia, ktoré vyslovila v rôznych diskusiách o rôznych oblastiach spoločenského a sociálneho života:

Spravodlivosť pre všetkých

Zuzana Čaputová tvrdí, že „spravodlivosť na Slovensku neplatí vždy pre všetkých rovnako“. Ako prezidentka chce vyvíjať maximálny tlak na okamžité a systémové zmeny v polícii, prokuratúre a súdnictve. Taktiež je presvedčená, že policajný zbor musí fungovať ako nezávislá inštitúcia, oddelená od politických vplyvov, na čele s profesionálom. Ďalej tvrdí, že je potrebné pretvoriť prokuratúru na inštitúciu pod verejnou kontrolou.

Dôstojnosť pre seniorov

Ako prezidentka chce pracovať na tom, aby čoraz menej klientov trávilo čas v ústavnej starostlivosti, a naopak, čím viac v domácej opatere alebo v menších zariadeniach. Chce vyvíjať sústavný tlak na vládu a kraje, aby navyšovali rozpočet na verejné opatrovateľské služby a platy.

Ochrana životného prostredia

Zuzana Čaputová vidí bohatstvo Slovenska najmä v prírode: v lesoch, prekypujúcich životom, v čistých riekach a podzemnej vode, ktoré sú zásobou pitnej vody, v úrodných poliach, ktoré poskytujú ľuďom prácu a obživu. Trvá na tom, že ochrana životného prostredia už nemôže zostávať v politike len okrajovou témou. Ako problém vidí to, že doterajšie vlády umožnili masívny, a často aj nelegálny výrub lesov v prospech úzkych podnikateľských skupín. Ako prezidentka chce presadzovať, aby minimálne 5 percent ekologicky najvzácnejšieho územia zostalo zachovaných ako bezzásahová zóna.

Registrované partnerstvá

Čaputová uviedla, že je za registrované partnerstvá. Podľa svojich slov by sa tiež snažila obrúsiť hrany a znížiť strach z inakosti, ktorý pri tejto téme existuje. V diskusii denníka SME sa priklonila k možnosti adopcie detí homosexuálnymi pármi: „Preferujem to, aby dieťa malo biologickú matku, biologického otca. V prípade ak by malo vyrastať v ústavnej starostlivosti, myslím si, že by mu bolo lepšie s dvoma milujúcimi bytosťami, hoci aj rovnakého pohlavia.“

Interrupcie

V otázke práva na interrupciu je za zachovanie existujúceho status quo: „ak tu je krajná situácia a dilema je medzi tým, či má rozhodnúť právna norma, ktorá nikdy nepostihne všetky životné situácie, alebo či to prenecháme na zodpovednosť ženy, tak volím zodpovednosť ženy.“

(Spracované podľa verejne dostupných zdrojov)