Zisk korporácií v treťom štvrťroku medziročne vzrástol o 22,5

BRATISLAVA -V treťom štvrťroku 2020 zisk nefinančných a  finančných  korporácií dosiahol 3,5 mld. eur, medziročne sa zvýšil o 22,5 %.

Tvorba zisku v nefinančných korporáciách  sa  oproti 3. štvrťroku 2019 zvýšila o 418,7 mil. eur (o 17,8 %) na 2,8 mld. eur.

Nárast zisku nefinančných korporácií v 3. štvrťroku 2020 bol zaznamenaný v priemyselnej výrobe o 46,4 % a v odvetví veľkoobchodu, maloobchodu, oprave motorových vozidiel a motocyklov o 31,3 %. V rámci priemyselnej výroby vývoj ovplyvnilo výrazné zvýšenie zisku v odvetví výroby dopravných prostriedkov o 73,1 %, podobne aj vo výrobe počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení, kde zisk medziročne vzrástol dvojnásobne a v odvetví výroby kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení až pri trojnásobnom zvýšení zisku.

Celkovú ziskovosť významne ovplyvnil aj nárast zisku v nefinančných korporáciách dodávajúcich elektrinu, plyn, paru a studený vzduch, kde hospodársky výsledok v porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka vzrástol o 118,2 mil. eur na 155,8 mil. eur.

Objem zisku finančných korporácií v 3. štvrť­roku 2020 dosiahol 714,5 mil. eur, v porovnaní s 3. štvrťrokom 2019 sa zvýšil o 220 mil. eur. Na zisku sa podieľali všetky tri typy peňažných inštitúcií, z toho finančné inštitúcie dosiahli objem 298 mil. eur, poisťovacie korporácie a penzijné fondy 269 mil. eur a ostatní finanční sprostredkovatelia 147,5 mil. eur.

Nefinančné a finančné korporácie vytvorili v 1. až 3. štvrťroku 2020 zisk v objeme 7,7 mld. eur, v tom nefinančné korporácie 6,8 mld. eur a finančné korporácie 839,4 mil. eur. V porov­na­ní s 1. až 3. štvrťrokom 2019 sa celkový objem zisku znížil o 20,3 %. Zisk v nefinančných korporáciách klesol o 9,3 %, vo finančných korporáciách o 59,8 %.