Bankový sektor je ako pionier: Vždy pripravený!

BRATISLAVA –  Bankový sektor v Slovenskej republike má dostatok kapitálu na to, aby prekonal aj krízu spojenú a rozšírením vírusu. Banky majú oproti  obdobiu svetovej ekonomickej kízy v rokoch 2007 až 2008 väčší kapitál.

Vyplýva to z informácií Národnej banky Slovenska, ktoré verejnosti predstavili Vladimír Vladimír Dvořáček, člen bankovej rady a výkonný riaditeľ úseku obozretného dohľadu, Marek Ličák, riaditeľ odboru dohľadu na makroúrovni a Štefan Rychtárik, risk analytik odboru dohľadu na makroúrovni.

Podľa údajov centrálnej banky približne o odklad splátok úverov požiadalo 10 % tých ľudí, ktorí si požičali v komerčných bankách. Ide o asi 150 000 klientov.  Národná banka Slovenska plánuje v najbližšej budúcnosti monitorovať správanie klientov, ktorí požiadali o odklad splátok. Národná banka osloví renomované sociologické inštitúcie, ktoré sa zaoberajú empirickým výskumom. Cieľom výskumu bude skúmanie ekonomickej situácie a správania sa klientov. Výskum bude na reprezentatívnej vzorke klientov  Bude sa naprílad zaoberať aj tým ako sú klienti ďalej schopní splácať úvery. Výskum by sa mal robiť každý mesiac.

Aké sú riziká spojené s koronakrízou v slovenskom finančnom sektore? Je to nárast nesplácaných úverov. Okrem toho je to zhoršenie dostupnosti pôžičiek pre firmy, najmä malé a stredné. Riziká sú aj v poistnom sektore. Predčasné vyplácanie poistiek môže finančne oslabiť komerčné poisťovne.

Podľa Mareka Ličáka by mal bankový sektor zvládnuť aj vyššie straty. Výraznejšie by sa mali prejaviť v roku 2021. Národná banka Slovenska tvrdí, že sa zhoršil ekonomický a teda automaticky finančný stav domácností a podnikov Bankový sektor je vďaka silnej kapitálovej pozícii schopný zvládnuť aj negatívny scenár vývoja.