Zásahy štátu

Štát do ekonomiky zasahuje len vtedy, aby zabránil násilnému tlaku ekonomických hráčov, zabránil podvodom a porušovaniu vlastníckych práv. Preto existujú dane, teda poplatky, ktoré slúžia sa fungovanie úradníkov štátu.