Zamestnanosť rástla štvrtý štvrťrok za sebou, počet pracujúcich na jar stúpol vo všetkých krajoch SR

BRATISLAVA – Počet pracujúcich medziročne vzrástol v 14 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Pozitívnu bilanciu podporil najmä prírastok pracujúcich v stavebníctve, vzdelávaní, ako aj v ubytovaní a stravovaní. V najdôležitejšej zložke zamestnanosti – v priemysle počet pracujúcich naďalej klesal.

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástla o 2,7 %, počet pracujúcich2) dosiahol 2 milióny 604-tisíc osôb. Rast pokračoval už štvrtý štvrťrok za sebou. Celková zamestnanosť po sezónnom očistení sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 0,8 % na 2 milióny 620-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 2,8 percentuálneho bodu (p. b.) na 76,8 %. Porovnať aktuálne dáta o zamestnanosti v dlhšom časovom rade nie je možné, v roku 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám. 

Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa počet pracujúcich zvýšil v 14. Spomedzi troch výrobných odvetví počet pracovníkov vzrástol v stavebníctve a poľnohospodárstve (v oboch o viac ako 5 %), ale priemysel zaznamenal medziročný pokles pracujúcich osôb o 0,3 %. V priemysle, ktorý je najväčším zamestnávateľským odvetvím slovenskej ekonomiky, v 2. štvrťroku pracovalo 685-tisíc osôb. Bolo to menej ako pred rokom, a tiež nižší počet ako pred dvoma rokmi (v rámci možných prepočtov pri zásadnej zmene metodiky).

Služby, najviac poškodené dôsledkami pandémie, medziročne zvýšili počet pracujúcich o 3,3 % na 1 milión 594-tisíc osôb. Celkovo dávali prácu viac ako 61 % pracujúcim.

Naďalej najdynamickejšie rástol počet pracujúcich v ubytovacích a stravovacích službách (medziročne o 17,6 %), toto odvetvie však dva roky trpelo najsilnejšími dopadmi pandémie a aktuálny rast nedorovnal štvrtinový úbytok odvetvia pred rokom. Z veľkých odvetí služieb, ktoré zamestnávajú viac než 150-tisíc pracujúcich, dynamickejšie rástlo vzdelávanie (o 6,8 %). Pre pozitívny vývoj zamestnanosti v službách bol tiež dôležitý návrat veľkoobchodu a maloobchodu k medziročnému rastu (o 1,1 %).

Naopak, brzdiaci efekt na rast zamestnanosti mal pokračujúci pokles pracujúcich v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 1,8 %).

Z regionálneho hľadiska pozitívny trend pokračoval na celom území Slovenska, počet pracujúcich aj miera zamestnanosti medziročne stúpli vo všetkých ôsmich krajoch SR. Najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 9,3 %, ďalej v Žilinskom kraji o 3,8 % a v Košickom kraji o 2,9 %.