Zamestnanosť aj priemerná mesačná mzda na začiatku roka 2021 klesli vo väčšine odvetví, najviac v ubytovaní, v reštauráciách a pohostinstvách

BRATISLAVA – Zamestnanosť sa na začiatku roka 2021 zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach, najväčší pokles bol v ubytovaní. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Zamestnanosť v januári 2021 v porovnaní s januárom 2020 rástla len v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 %. Najväčší pokles bol v ubytovaní o 24,9 %, znížila sa aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12 %, stavebníctve o 9,7 %, veľkoobchode o 7,5 %, priemysle o 6,4 %, maloobchode o 5 %, doprave a skladovaní o 4,4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,6 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v januári 2021 vo väčšine činností medziročne klesla, najviac v ubytovaní, pokles bol až dvojciferný. Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v januári 2021 oproti januáru 2020 vo vybraných trhových službách o 9,3 % (dosiahla 1 122 eur), stavebníctve o 3,8 % (769 eur) a v priemysle o 1 % (1 177 eur). Klesla v ubytovaní o 18,4 % (650 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,6 % (521 eur), doprave a skladovaní o 3,3 % (1 020 eur), veľkoobchode o 1,7 % (1 052 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 1,4 % (1 065 eur) a v maloobchode o 0,1 % (804 eur). V informačných a komunikačných činnostiach ostala nezmenená na úrovni januára 2020 (1 992 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v januári 2021 medziročne vzrástla vo vybraných trhových službách o 8,5 %, stavebníctve o 3,1 % a v priemysle o 0,3 %. Klesla najviac v ubytovaní o 19 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %. Pokles bol aj v doprave a skladovaní o 4 %, veľkoobchode o 2,4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,1 %, maloobchode o 0,8 % a v informačných a ko­mu­ni­kač­ných činnostiach o 0,7 %