Za posledných päť rokov vzrástol záujem firiem o nové elektromobily celkovo viac ako stonásobne

BRATISLAVA – Mnoho spoločností v dnešnej dobe uvažuje o využití elektromobilov vo vozovom parku. Zameranie na redukciu emisií z dopravy a posilnenie dôrazu na udržateľnosť je „trendy“ a prináša firmám i rôzne praktické výhody, čo dokazuje aj viac ako 100-násobný nárast záujmu o nich.

Pred piatimi rokmi mal iba jeden z partnerov spoločnosti Eurowag vo svojom vozovom parku tri elektromobily a žiadne nákladné alebo dodávkové vozidlá. V roku 2021 sa však celkový počet elektromobilov zvýšil viac ako 100-násobne, a to na 350 vozidiel na elektrický pohon, pričom počet elektrických nákladných vozidiel tento rok vzrastie celkovo na 10. „Na prelome rokov 2021/22 očakávame ešte väčší nárast elektromobilov, a to rádovo v desiatkach, najmä u zákazníkov, ktorí sa rozhodnú podporovať flotilu s nízkymi emisiami. V druhej polovici roku 2022 je očakávaný nárast elektromobilov rádovo v stovkách,“ vysvetľuje Martin Vohánka, generálny riaditeľ spoločnosti Eurowag.

Na zvýšený záujem o elektromobily majú vplyv aj prísne požiadavky na znižovanie emisií z cestnej dopravy vyplývajúce z aktuálnych smerníc EÚ. Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 vyžaduje, aby do roku 2030 vozový park znížil emisie CO2 o 37,5 % pri osobných automobiloch a o 31 % pri dodávkových vozidlách. V rámci Zelenej dohody pre Európu si tak EÚ stanovila cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Tento plán počíta okrem iného s redukciou emisií v doprave o 90 %, veľkou mierou by sa na jeho realizácii malo podieľať využitie alternatívnych palív a práve elektromobilita.

Spoločnosti, ktorým sa emisné limity nepodaria splniť, budú čeliť hrozbe citeľných finančných sankcií. Zaradenie elektromobilov do podnikových flotíl je jednou z hlavných ciest, ako uvedený cieľ dosiahnuť. Podstatným aspektom je v poslednej dobe najmä rovnako zvýšený dôraz na spoločenskú zodpovednosť a ochranu životného prostredia, ktorý aj širšia verejnosť vníma jednoznačne pozitívne.

Komplexný prehľad o vozidlách

Akým spôsobom je možné elektromobily do vozového parku efektívne zapojiť? Riešenia na trhu už existujú a jedným z najnovších a najpokročilejších je produkt eFleet Management od spoločnosti EWAG.

eFleet Management predstavuje inovatívne riešenia spájajúce malé zariadenia inštalované v elektromobile so schopnosťou zaznamenávať dáta z vozidla a ich následné odoslanie do zálohového softwaru. Poskytuje tak prevádzkovateľom vozového parku komplexný prehľad o výkone elektromobilov a poskytuje efektívne riadenie s optimalizačnými schopnosťami.

Užívateľom sa informácie zobrazujú prehľadne na jednom mieste, respektíve na jednej doske (tzv. Fleet dashboard). Ide napríklad o aktuálnu polohu a rýchlosť vozidla, dostupný dojazd, stav nabitia batérie alebo doba parkovania. Systém taktiež umožňuje nájsť najbližšiu funkčnú nabíjaciu stanicu a nastaviť individuálnu preferenciu nabíjania vrátane vyhodnotenia nákladov na nabíjanie. Pomocou mobilnej aplikácie je možné sledovať flotilu v pohybe, čo zároveň pomáha vodičom so správou a optimalizáciou ich jázd.

Pokročilé telematické zariadenia uľahčujú začlenenie elektromobilov do existujúcej flotily a poskytujú vhodné riešenie nielen pre vozidlá poháňané fosilnými palivami, ale aj pre plne elektrické vozidlá či plug-in hybridy. Prepojenosť informácií o jednotlivých typoch vozidiel vo flotile prináša prevádzkovateľom vozových parkov rôzne výhody vrátane veľkej miery flexibility a komfortu.

Súčasť technologickej vízie

Spoločnosť Eurowag disponuje aj kompetentnými expertmi a konzultantmi so zameraním na elektromobilitu. Tí pre zákazníka v prípade jeho záujmu pripravia analýzu využitia flotily a poradia s výberom vhodných elektrických vozidiel. Do úvahy sa berie celý rad faktorov, napríklad priemerný počet najazdených kilometrov, denná najazdená vzdialenosť alebo možnosti nabíjania. Týmto spôsobom môže prakticky každá firma začať s elektrifikáciou svojej flotily.

Eurowag tak napĺňa stratégiu spočívajúcu v podpore ďalšieho rozvoja čistej mobility a využitia inovatívnych technológií. „Našou víziou je demokratizácia odvetvia cestnej mobility prostredníctvom technologickej revolúcie. Vytvárať udržateľné finančné a technologické riešenia, ktoré prinesú úžitok nášmu odvetviu, spoločnosti aj životnému prostrediu,“ konštatuje Martin Vohánka, generálny riaditeľ spoločnosti Eurowag.

O spoločnosti EUROWAG

S históriou trvajúcou 25 rokov inovácií je EUROWAG najrýchlejšie rastúcim poskytovateľom riešení integrovanej mobility v Európe. Cieľom EUROWAG je zjednodušiť život operátorov komerčnej cestnej dopravy a dodať im cenovo dostupné riešenia ich obchodných potrieb. Či už ide o energiu, platby mýta, vrátenie daní, správu vozového parku, inteligentné smerovanie, finančné služby alebo jednoduché rady – sme tu, aby sme našim zákazníkom pomohli úspešne presúvať 350 000 vozidiel po Európe, Ázii a na Blízkom východe.

Eurowag inovuje aj v oblastiach filantropie – projekt Philanthropy and You sa pravidelne zúčastňuje ¾ zamestnancov, je založený na úplnej dôvere v zamestnancov, kedy každý zamestnanec dostane individuálny rozpočet pre filantropiu. Projekt inšpiroval už niekoľko ďalších veľkých IT korporácií k podobnej aktivite.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.