WSJ: Rodová rozmanitosť z nás mala urobiť bohatými, bez ohľadu na to, či je to reálne

NEW YORK – V roku 2015 našla poradenská firma McKinsey súvislosť medzi ziskami a rodovou rozmanitoťou, alebo diverzitou vo vedení spoločnosti, píše The Wall Street Journal.

Vedci však takúto závislosť nenašli. Vo všeobecnosti tento prístup prešiel cez téglik trhu a neprežil testovanie.

Vedci však takúto závislosť nenašli. Vo všeobecnosti tento prístup prešiel cez lievik trhu a neprežil testovanie.

Keď poradenská firma McKinsey v roku 2015 povedala, že našla prepojenie medzi ziskami a rasovou a rodovou diverzitou vedúcich pracovníkov, išlo o prelom. Investori, lobisti a regulačné orgány sa štúdie okamžite chopili a požadovali, aby sa do správnych rád dostalo viac žien a menšín.
To odôvodňovalo aj investície do spoločností, ktoré robia takúto politiku. Bohužiaľ, skutočné závery štúdie sa ukázali byť úplne iné.
Medzitým dokonca aj korelácia vyvoláva pochybnosti. Vedci nemôžu presne zopakovať štúdiu McKinsey, pretože nezverejňuje mená spoločností, na ktorých je založená. Tohtoročné noviny však tvrdia, že metodológia McKinsey neukazuje výhody diverzity pre spoločnosti z indexu S&P 500 v rámci celého radu ukazovateľov ziskovosti.
To neznamená, že práve nedostatok rozmanitosti je ziskový – naopak, nie je vidieť vôbec žiadnu súvislosť.
To nie je prekvapujúce. Ak by spoločnosti dokázali zvýšiť svoje zisky tak ľahko, ako to navrhuje McKinsey (najrozmanitejšie firmy majú o 39 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú dosahovať nadpriemerné zisky ako tie najhomogénnejšie), potom by sa spoločnosti určite ponáhľali propagovať ženy a predstaviteľov rasových menšín.
„Zdá sa neuveriteľné, že spoločnosti na to skočili a dobehli to,“ povedal John Hand, profesor účtovníctva na University of North Carolina v Chapel Hill. Spolu s Jeremym Greenom z Texas A&M University sa pokúsili zopakovať McKinseyho výskum pre index S&P 500, ale nenašli žiadne štatisticky významné výsledky. McKinsey drží názvy spoločností zo svojej štúdie z roku 2015 o 186 podnikoch v USA a Kanade v tajnosti, a preto ich nemožno nezávisle overiť.
Je to dôležité, pretože štúdia McKinsey mala obrovský vplyv. Cituje to predovšetkým investičná spoločnosť BlackRock vo svojej časti o jej záväzku 30% diverzity rady. Významne to figurovalo vo vysvetlení z roku 2029, prečo šéf Komisie pre cenné papiere a burzu podporil požiadavku, aby spoločnosti zverejnili svoje metriky rozmanitosti. Nasdaq to uviedol ako argument a vyzval Komisiu, aby stanovila minimálnu hranicu pre kótované spoločnosti na palube rozmanitosti a požadovala vysvetlenie, ak nebude splnená. Citovali ho desiatky skupín, ktoré obhajujú pravidlá toho, ako dôchodkové fondy a iné organizácie zvažujú sociálne otázky.
Vplyv výskumu  McKinsey sa neobmedzoval len na politiku, ktorá by okrem čisto finančných otázok mala a priori zohľadňovať aj morálne a sociálne otázky. BlackRock a Refinitiv, teraz súčasť London Stock Exchange Group, označili výskum za dôkaz finančných výhod diverzity a vytvorili ETF na jej sledovanie. Index však od svojho spustenia v roku 2018 výrazne zaostáva s výkonom okolo 55 % oproti viac ako 70 % pre globálny index bez rôznorodosti.
Vyzerá to teda tak, že ide menej o diverzitu a viac o to, ako do nej investovať. ETF má rovnakú váhu, čo bráni jeho rastu, keďže obrovské akcie prekonávajú zvyšok trhu. Kvôli požiadavkám na diverzitu bola v porovnaní s trhom „nadmerne zastúpená“ bankami a poisťovňami a „nedostatočne“ zastúpená technologickými spoločnosťami.
Podobný fond predtým spustila spoločnosť State Street Global Advisors pod obchodným symbolom SHE. Propagovala to socha „Fearless Girl“, ktorá nejaký čas stála pred bronzovým býkom z Wall Street a potom sa presunula na burzu v New Yorku. Okrem toho výskum od Morgan Stanley’s Capital International (MSCI) ukázal, že firmy s najmenej tromi ženami v predstavenstve alebo „silným ženským vedením“ majú o 36 % vyššiu návratnosť vlastného kapitálu.
Ak sa nad tým zamyslíte, možno si myslíte, že toto číslo je príliš vysoké na to, aby sa dalo vysvetliť len prítomnosťou hŕstky žien. Následné oneskorenie ukazuje, že skepsa bola správna reakcia. Od svojho spustenia v roku 2016 boli výnosy fondu nižšie ako o viac ako 70 % z 1 000 najlepších spoločností, z ktorých sa vzorkoval, až kým pred dvoma rokmi neprešiel na index MSCI. Z vrcholu 400 miliónov dolárov klesol na 245 miliónov dolárov.
V pôvodnom článku McKinsey povedal, že je „samozrejmé“, že „rozmanitejšie“ spoločnosti sú úspešnejšie pri získavaní veľkých talentov, posilňovaní zamerania na zákazníka, zvyšovaní spokojnosti zamestnancov a zlepšovaní rozhodovania, čo vedie k „mocnému cyklu zisku“. rast.” Zdravý rozum tiež naznačuje, že vyhnúť sa katastrofe kvôli stádovej mentalite je jednoduchšie, keď majú ľudia rôzne skúsenosti.
Ale zdravý rozum tiež učí, že je dôležité budovať tímového ducha a dôveru, keď majú ľudia so spoločnými skúsenosťami výhodu. Profesorka práva Lisa Bernstein z Chicagskej univerzity to demonštrovala na príklade židovských obchodníkov s diamantmi v New Yorku, ktorí by dosiahli nulu na škále diverzity, ale mali obrovský finančný prospech z dôvery a spoločných koreňov. Podobné štúdie preukázali podobné výsledky v prípade iných malých etnických podnikateľských skupín.
Bernstein sa domnieva, že takáto dôvera sa buduje na základe sociálnych väzieb, no v niektorých sektoroch spoločnosti sa buduje vopred.
Farba pleti a pohlavie však nie vždy odzrkadľujú rôznorodosť myslenia.
Súkromne vzdelaný černošský absolvent Harvard Business School bude mať pravdepodobne rovnaký názor na podnikanie ako beloch. Špičková newyorská právnička môže mať rovnaké životné skúsenosti ako muž (alebo ich nedostatok, ak chcete). Napríklad McKinsey vo svojej diskusii o rôznorodosti nápadov neodporúča menovať zástupcov miestnej samosprávy do správnej rady, aj keď ich predstavy budú pravdepodobne veľmi odlišné od predstáv vyššieho manažmentu.
Napokon, korelácia nie je príčinná súvislosť! McKinsey vo svojej štúdii opakovane zdôrazňuje, že našiel iba koreláciu.
Aztékovia si bezohľadne pomýlili koreláciu s príčinnou súvislosťou – s tragickými výsledkami. Raz za 52 rokov vyrezali srdcia obetí a spálili ich na veľkom festivale posvätného ohňa, „spájajúc roky“. Medzi ľudskou obetou a skutočnosťou, že svet nikdy neskončil, existovala silná korelácia, ale, žiaľ, žiadna príčina a následok.
Investori, samozrejme, nevyrezávajú ľuďom životne dôležité orgány, no aj tak by mali venovať väčšiu pozornosť výskumu, na ktorý sa spoliehajú.