VÝVOJ Martin a MSM Banská Bystrica sa spájajú, spoločne budú do sveta posielať špecializované kontajnery pre armádu a aj pre záchranné zložky

BANSKÁ BYSTRICA – Spoločnosti VÝVOJ Martin a MSM Banská Bystrica zo slovenskej skupiny MSM GROUP sa spájajú. Informoval o tom Martin Krajčír z firmy W.R.P.R. SK.

Zlúčením týchto dvoch spoločností a ich know-how tak na Slovensku vzniká silný medzinárodný hráč, ktorý dokáže vyrábať špičkové kontajnery pre potreby armády, záchranné zložky, ale aj pre civilný segment podľa najprísnejších požiadaviek NATO. Kontajnery, ktoré VÝVOJ Martin vyrába, slúžia predovšetkým v službách OSSR a HaZZ, no stretnúť sme sa s nimi mohli aj počas koronakrízy a obľúbili si ich aj zahraničné silové zložky.

 V dnešnom svete je mnoho výrobcov komerčných ISO kontajnerov, ale existuje iba niekoľko takých, ktorí dokážu kontajnery vybaviť modernou technikou zodpovedajúcou náročným NATO požiadavkám či požiadavkám krízového riadenia. Práve VÝVOJ Martin sa môže splnením týchto náročných kritérií pýšiť,“ vysvetľuje Michal Dojčan, výkonný riaditeľ VÝVOJ Martin a dodáva: „Spojenie s banskobystrickou MSM je len akýmsi prirodzeným vyústením dlhoročnej spolupráce oboch firiem, ktoré spoločne na Slovensko, ale najmä do sveta, posielajú špičkové produkty.

VÝVOJ Martin sa už od roku 2010 špecializuje na vývoj, výrobu a zástavby ISO kontajnerov s vysokou pridanou hodnotou. Tradícia spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s. siaha pritom až do roku 1964, kedy bol založený podnik ešte ako ZŤS Vývojový závod 010 (neskôr VVÚ Martin a v 90. rokoch premenovaný na súčasný názov). „Kontajnery, ktoré tu vyrábame, slúžia v oblastiach krízového manažmentu ako telekomunikačné dátové centrá, riadiace strediská, strediská operátorov radarového personálu, energocentrá či prípadne ako zázemie pre zasahujúci personál. V kontajneroch dokážeme operátorom poskytnúť bezpečie a komfort, ktoré zodpovedajú tým najnáročnejším požiadavkám na trhu,“ vysvetľuje Michal Dojčan.

Kontajnery používajú vojaci a hasiči, ale aj v agentúre NATO

Kontajnery z dielne spoločnosti VÝVOJ Martin používajú; napríklad v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (OSSR) a v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) Ministerstva vnútra, no mohli sme sa s nimi stretnúť aj počas súčasnej COVID krízy, kde mnohé z nich boli použité ako odberné miesta a triážne strediská pred veľkými nemocnicami. Kontajnery dodáva VÝVOJ Martin aj priamo do NATO NCI Agency (Komunikačná a informačná agentúra NATO) či švédskym ozbrojeným silám, čo prináša jednu z najlepších referencií na svetovom trhu.

Od roku 2011 pritom VÝVOJ Martin dodal viac než 150 kusov rôznych typov kontajnerov – od dátových centier, cez mobilné miesta spojenia, až po balisticky chránené poľné miesta velenia a riadenia. Všetky kontajnery sú štandardne vybavené systémom ochrany zdravia pre prípad radiačného, chemického či biologického ohrozenia, sú veľmi vysoko elektro-magneticky odtienené a plnia tie njnáročnejšie vojenské či ergonomické štandardy. Certifikované sú aj na prevoz transportnými lietadlami C-5 Galaxy a C-130 Hercules. Zároveň prinášaj moderný dizajn a príjemné pracovné prostredie pre operátorov počas ich náročnej služby.

VÝVOJ Martin, a.s. však poskytuje aj komplexný popredajný servis. „Zabezpečujeme celý životný cyklus dodaných produktov – od dodávok náhradných dielov, cez školenia personálu do úrovne dielenských špecialistov, až po generálne opravy,“ uzavrel Michal Dojčan.

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca  dcérske spoločnosti s portfóliom v oblasti obranného a civilného priemyslu. Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky a dodávať spoľahlivé a špičkové produkty a služby svojim zákazníkom. Hlavné portfólio spoločností patriacich do skupiny pokrýva celý životný cyklus munície, rádio-navigačné systémy pre letiská, výrobu špeciálnych kontajnerov na mieru, mobilné a riadiace veže riadenia letovej prevádzky.