Výmena kníh v čitárni Ústrednej knižnice SAV

BRATISLAVA – Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied (ÚK SAV) poriada jednodňovú výmenu kníh.

Podujatie nazvalo skratkou SAWAP.

Knižnica všetkých milovníkov preto, aby si v jej priesotoroch mohli vymeniť knihy.  Záujemcovia so môžu doniesť  svoje knihy do priestorov knižnice a odniesť z nej iné.  Knižnica sídli na Klemensovej ulici číslo 19. Podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc, vo štvrtok 9.3. 2023 od 9:00 do 18:00.

Pripomeňame si, že vo finančnej sfére je Swap je termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok
Podujatie je určené pre všetkých knihomilov bez nutnosti registrácie v knižnici. Vstupné: minimálne 1 a maximálne 5 kníh. Odniesť si záujemcovia môžu najviac 10 kníh. Počas poslednej hodiny výmeny (od 17:00 do 18:00) si môžu záujemcovia odniesť knihy bez obmedzenia.
Knihy by mali byť:  vydané po roku 2000, v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, v dobrom stave, čisté a nepoškodené, nepopísané. Môžu to byť aj knihy s venovaním.