Vyhlásenie predsedu Rady kolektívnej bezpečnosti ODKB – predsedu vlády Arménskej republiky Nikola Pašinjana

V súvislosti s výzvou prezidenta Kazašskej republiky K .- Ž. K. Tokajeva a vzhľadom na ohrozenie národnej bezpečnosti a suverenity Kazašskej republiky (spôsobeného okrem iného vonkajším zásahom) Kolektív CSTO Bezpečnostná rada v súlade s článkom 4 Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti rozhodla o vyslaní kolektívnych mierových síl ODKB do Kazašskej republiky na obmedzené obdobie s cieľom stabilizovať a normalizovať situáciu v tejto krajine.

Nikol Pašinjan

predseda Rady kolektívnej bezpečnosti CSTO,

predseda vlády Arménskej republiky.