Ako sa vyvíjali udalosti v Kazašskej republike

Udalosti v Kazachstane – ako sa vyvíjali od 2. januára 2022.

 1. Dňa 2. januára 2022 sa v Mangistauskej oblasti v západnom Kazachstane začali demonštrácie proti zvýšeniu maloobchodných cien skvapalneného ropného plynu. Protestujúci žiadali ich zníženie na predchádzajúcu úroveň a vyriešenie množstva sociálno-ekonomických problémov.
 2. Na pokyn hlavy štátu vláda Kazašskej republiky v reakcii na požiadavky občanov okamžite prijala opatrenia na zníženie cien plynu, ako aj zaviedla moratórium na zvyšovanie cien spoločensky dôležitých potravinárskych výrobkov, palív a mazív a komunálnych služieb.
 3. Všetci zadržaní počas neoprávnených akcií boli prepustení.
 4. Po splnení požiadaviek demonštrantov v Mangistauskej oblasti začali demonštrácie s podobnými požiadavkami vo všetkých veľkých mestách krajiny.
 5. Prezident Kazašskej republiky Kasym-Žomart Tokajev 4. januára 2022 vyzval občanov, aby nepodliehali provokáciám na pozadí mítingov proti zdražovaniu plynu, aby sa snažili o vzájomnú dôveru a dialóg. Prezident poveril vládu Kazašskej republiky a miestne orgány, aby našli mierové riešenia problémov prostredníctvom dialógu so všetkými zainteresovanými stranami na základe rešpektovania práv a slobôd občanov.
 6. Tieto opatrenia preukázali jasnú politickú vôľu a odhodlanie vyriešiť rozdiely prostredníctvom dialógu.
 7. Protesty vo viacerých veľkých mestách však využívajú teroristické, extrémistické a zločinecké skupiny na vyhrotenie situácie a násilné akcie. Prezident preto nariadil prijať opatrenia na zamedzenie nepokojov a vyhlásil v celej krajine výnimočný stav.
 8. Napriek opatreniam ďalšiu eskaláciu násilia spôsobili masívne ozbrojené útoky na administratívne inštitúcie, policajné stanice, vojenské základne, civilistov vrátane zdravotníkov, hasičov a novinárov.
 9. Najťažšia situácia bola  v meste Almaty, kde teroristi obsadili kanceláriu akima (primátora), miestnu rezidenciu prezidenta Kazašskej republiky, oddelenia mestskej polície, KNB, prokuratúru a štúdií viacerých televíznych a rozhlasových spoločností.

Teroristi sa zmocnili aj medzinárodného letiska Almaty, kde boli lietadlá miestnych a zahraničných leteckých spoločností s pasažiermi na palube.

 1. Analýza tejto situácie ukázala, že Kazachstan bol vystavený ozbrojenej agresii zo strany dobre koordinovaných teroristických skupín vycvičených v zahraničí. Niektorí z útočníkov majú podľa predbežných údajov skúsenosti s bojovou účasťou v „ohniskách nepokojov“ na strane radikálnych islamistických zoskupení.

Tieto teroristické zoskupenia vznikli v dôsledku aktivácií takzvaných „spiacich buniek“. Žiaľ, orgány činné v trestnom konaní v Kazachstane neboli pripravené na také masívne a koordinované útoky v rôznych regiónoch súčasne.

 1. Ak boli spočiatku zhromaždenia v západnom Kazachstane pokojné a predložili požiadavky sociálno-ekonomickej povahy, účastníci následných masových nepokojov nepredložili žiadne konkrétne ekonomické ani politické požiadavky. Nemali v úmysle rokovať s orgánmi, ale boli zamerané na násilné zvrhnutie ústavného poriadku.
 2. V súvislosti s výrazným zhoršením situácie prezident Kasym-Žomart Tokajev sa ujal funkcie predsedu Bezpečnostnej rady Kazašskej republiky. 6. januára nariadil spustenie protiteroristickej operácie v krajine zameranej na odstránenie hrozieb pre národnú bezpečnosť a ochranu životov a majetku občanov Kazachstanu.
 3. Po objektívnom zhodnotení situácie bol prezident Kazašskej republiky nútený sa obrátiť na členské štáty Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti so žiadosťou o vojenskú pomoc pri vykonávaní protiteroristickej operácie.
 4. Právnym základom pre rozmiestnenie kolektívnych mierových síl ODKB v Kazachstane sú články 2 a 4 Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, Dohoda o mierových aktivitách a výzva prezidenta Kazašskej republiky na poskytnutie primeranej pomoci.
 5. Mandát mierových síl zahŕňa ochranu strategických zariadení a krytie kazašských síl činných v trestnom konaní. Hlavné kroky proti teroristickým skupinám vykonávajú orgány činné v trestnom konaní a ozbrojené sily Kazašskej republiky.
 6. V súčasnosti do Kazachstanu prichádzajú mierové jednotky zo všetkých členských štátov ODKB s celkovým počtom asi 2 500 ľudí.
 7. Kolektívne mierové sily ODKB sú dočasne na území Kazachstanu a krajinu opustia po stabilizácii situácie pri prvom odvolaní kazašskej strany.
 8. Prezident Tokajev nariadil orgánom činným v trestnom konaní vytvoriť Vyšetrovaciu skupinu na vykonanie rozsiahleho vyšetrovania a postavenie všetkých zodpovedných osôb, aby za to boli zodpovední. Výsledky vyšetrovania po jeho ukončení budú zverejnené medzinárodnému spoločenstvu.
 9. Kazachstan zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zahraničných diplomatických misií v krajine, ako aj personálu a majetku zahraničných spoločností a investorov. Situácia bude čoskoro stabilizovaná a nedôjde k zmenám v hospodárskej politike a investičnej klíme štátu, všetky naše záväzky ostávajú v plnom rozsahu.
 10. Dočasné obmedzenie prístupu k Internetu v krajine bolo spôsobené vykonaním protiteroristickej operácie na zablokovanie komunikácie medzi členmi teroristických skupín.
 11. Prezident Tokajev 7. januára 2022 vo svojom príhovore k národu Kazachstanu povedal, že v krajine pokračuje protiteroristická operácia. Polícia, Národná garda a ozbrojené sily vykonávajú rozsiahle akcie na neutralizáciu teroristických a zločineckých skupín.
 12. Je obzvlášť dôležité, že pokojní demonštranti nie sú trestne stíhaní.
 13. Treba poznamenať solidaritu obyvateľov Kazachstanu v ťažkej hodine skúšok. Občania podporujú opatrenia prezidenta K. Tokajeva na obnovenie pokojného života, iniciovanie vzniku dobrovoľných ľudových družin na ochranu sociálnych zariadení.
 14. Treba pochopiť, že Kazachstan bráni svoju krajinu, ústavu a demokraciu pred islamistickými radikálmi a teroristami.
 15. Bohužiaľ, medzi príslušníkmi orgánov činných v trestnom konaní a vojenským personálom, ako aj civilným obyvateľstvom sú ľudské obete. Je to obrovská tragédia pre príbuzných obetí a celého kazachstanského národu.
 16. V súvislosti s početnými ľudskými obeťami v dôsledku tragických udalostí vo viacerých regiónoch krajiny vyhlásil prezident Kazašskej republiky Tokajev 10. januára 2022 za deň štátneho smútku.
 17. Prezident Tokajev podpísal 8. januára 2022 dekrét, ktorým vyhlásil 10. január za deň národného smútku na pamiatku obetí teroristických útokov.