Vyhlásenie Nadácie M. S. Gorbačova ku konfliktu

V súvislosti s ruskou vojenskou operáciou na Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára, potvrdzujeme potrebu skorého ukončenia nepriateľských akcií a okamžitého začatia mierových rokovaní. Na svete nie je nič vzácnejšie ako ľudské životy. Rokovania a dialóg na báze vzájomného rešpektu a uznávania záujmov sú jediným možným spôsobom riešenia najakútnejších rozporov a problémov. Podporujeme akékoľvek úsilie zamerané na obnovenie negociačného procesu.