Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Ruska k odstúpeniu USA od Zmluvy o raketách stredného a kratšieho doletu a o skončení platnosti zmluvy

Dňa 2. augusta 2019 saskončila  procedúra odstúpenia USA od Zmluvy o raketách stredného a kratšieho doletu, v dôsledku čoho uvedená zmluva prestala platiť.

Vo Washingtone urobili veľkú chybu. Spustili propagandistickú kampaň, spočívajúcu na vedomých dezinformáciách o údajnom porušovaní Zmluvy o raketách stredného a kratšieho doletu zo strany Ruska a takto zámerne vytvorili okolo Zmluvy prakticky neprekonateľnú krízu. Príčina je jasná: Spojené štáty sa chceli zbaviť obmedzení zakotvených v tejto zmluve.

Po mnohé roky Washington totálne ignoroval ruské znepokojenie nad tým, ako on sám dodržiaval Zmluvu o raketách stredného a kratšieho doletu. Mimochodom, samotné rozmiestňovanie odpaľovacích zariadení Mk-41 na amerických vojenských základniach v Európe bolo hrubým porušovaním Zmluvy, pretože tieto zariadenia sú schopné odpaľovať okrídlené rakety stredného doletu.

Namiesto vecnej a odbornej analýzy námietok jednej aj druhej strany Američania predložili Rusku zámerne neprijateľné ultimatívne požiadavky. Odmietli všetky nami navrhované realistické riešenia založené na vzájomnej transparentnosti, ktoré mohli viesť k urovnaniu existujúcich problémov.

Predstavitelia Spojených štátov sa pokrytecky obhajovali úvahami, že Zmluva o raketách stredného a kratšieho doletu je už zastaralá a že treba do nej “zaangažovať tretie krajiny”. Lenže treba si uvedomiť, že tieto štáty nie sú ochotne vziať na seba príslušné zmluvné záväzky.

Takýmto spôsobom Spojené štáty najprv cieľavedomými krokmi podkopali životaschopnosť Zmluvy o raketách stredného a kratšieho doletu, a potom vytvorili podmienky na jeho definitívny koniec. Washington sa takto nespráva po prvýkrát. Rovnaké neadekvátne správanie sme mohli pozorovať na konci deväťdesiatych rokov, keď sa rozhodovalo o odstúpení od Zmluvy o obmedzení systémov protiraketovej obrany, ku ktorému americká strana pristúpila napriek naliehaniu svetovej verejnosti.

Zrušenie Zmluvy o raketách stredného a kratšieho doletu svedčí o tom, že Spojené štáty sa rozhodli zlikvidovať všetky medzinárodné dohody, ktoré im z takých alebo onakých príčin nevyhovujú. Toto vedie k faktickej demontáži existujúceho systému kontroly zbrojenia.

Ukončenie platnosti Zmluvy o raketách stredného a kratšieho doletu v dôsledku odstúpenia Washingtonu od tejto Zmluvy vyžaduje, aby boli urýchlene prijaté opatrenia na stabilizáciu situácie a zachovanie nutnej úrovne predvídateľnosti vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Naša krajina svoju časť tejto úlohy už splnila. Už sme zaviedla jednostranné moratórium a nebudeme rozmiestňovať pozemné rakety stredného a kratšieho doletu (v prípade, že ich budeme mať) v tých regiónoch, kde nebudú rozmiestňované americké rakety stredného a kratšieho doletu.

Vyzývame Spojené štáty, aby nepristupovali k Pentagonom veľmi aktívne presadzovanému rozmiestňovaniu vyvíjaných rakiet uvedenej triedy, ale aby nasledovali príklad Ruska a podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie globálnej stability a predvídateľnosti. V opačnom prípade celá zodpovednosť za nárast napätia vo svete padne na Washington.

Rusko je stále otvorené rovnoprávnemu a konštruktívnemu dialógu so Spojenými štátmi ohľadom obnovenia dôvery a upevňovania medzinárodnej bezpečnosti. Veríme v zodpovedný prístup americkej strany.

Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie