VÚB a Business Lease sú strategickí partneri

BRATISLAVA – Business Lease odštartovala strategické partnerstvo so skupinou VÚB

Obe spoločnosti chcú spolu pôsobiť na poli mobility s cieľom dostať produkt operatívneho lízingu medzi široké spektrum zákazníkov. Popri malých a stredných firmách sa viac zamerajú aj na retailových zákazníkov.

Spoločnosť Business Lease Slovakia a skupina VÚB, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti VÚB Operating Leasing, a.s., odštartovali strategickú spoluprácu. „Základným kameňom strategického partnerstva je spojenie skvelého produktu mobility, ktorým disponuje Business Lease,
so širokou predajnou sieťou, ktorou disponuje VÚB. Veríme, že prostredníctvom nášho partnerstva prinesieme produkt operatívneho lízingu do každého regiónu na Slovensku,“ podotýka k dohode výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.

Spoločnosť Business Lease, poskytovateľ komplexnej mobility, má dlhoročné skúsenosti s produktom operatívneho lízingu, či krátkodobého prenájmu a patrí k lídrom na slovenskom trhu, čo môže byť pre zákazníkov banky pridanou hodnotou. „Spolupráca bude fungovať na báze poradenstva VÚB banky svojim klientom, ktorí prejavia záujem o financovanie osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t.

Cieľom je ponúknuť klientom VÚB banky čo najširšie možnosti nadobudnutia motorových vozidiel, medzi ktoré určite patrí aj operatívny leasing. Vďaka tejto spolupráci získajú naši klienti nielen komplexnú obsluhu pod jednou strechou, ale najmä rýchlejší rozvoj týchto služieb“, hovorí vrchný riaditeľ úseku
Firemného bankovníctva VÚB Andrej Viceník, ktorý na tento projekt dohliada.

Skupina VÚB má na Slovensku veľmi silné postavenie. „Páči sa nám jej silná značka, stabilita a celoslovenská pôsobnosť, čo môže pomôcť akcelerovať rast produktu operatívneho lízingu na slovenskom trhu,“ dodáva Lucia Čišková.

Silné partnerstvo

Dohoda sa rodila niekoľko mesiacov a jej základom sú štyri piliere spolupráce. „Najdôležitejšou formou spolupráce je partnerstvo pri ponúkaní produktu operatívneho lízingu zákazníkom,“ hovorí  Lucia Čišková. Zároveň spoločnosti VÚB Operating Leasing pomôže so starostlivosťou o súčasné
portfólio prostredníctvom správy vozidlového parku.

„Pretože ponúkame operatívny lízing aj fyzickým osobám, naštartovali sme spoluprácu aj pri produkte Active Lease pre zamestnancov celej skupiny
VÚB, kde sme spolu s bankou pre zamestnancov priniesli lukratívne podmienky plynúce z partnerstva,“ spresňuje Lucia Čišková. V tomto roku plánuje Business Lease rozvoj smerom k retailovým zákazníkom banky.

„Zároveň ako aktívny podporovateľ udržateľnosti sme partnerom VÚB pre tému elektrifikácie, ktorú plánujeme masívne zaviesť do slovenských vozidlových parkov,“ dodáva Lucia Čišková. VÚB banka podľa Andreja Viceníka vidí tiež prínos vo zvýšení kvality a rozsahu služieb pre jej zákazníkov a vo zvýšení efektivity zameraním sa na najsilnejšie stránky banky a partnera. „Veľmi nás teší táto spolupráca, pretože my ako zelená banka okrem zabezpečenia najkvalitnejších služieb pre našich klientov, zároveň pracujeme aj na znížení emisií CO2 a využití prvkov zdieľanej ekonomiky. Aj priamo vo VÚB chránime takto životné prostredie,“ dodáva A. Viceník.

Zrýchlenie rastu operatívneho lízingu

Podľa obchodného riaditeľa Business Lease Slovakia Michala Chudíka, spoločnosť očakáva zrýchlenie rastu operatívneho lízingu práve cez predajný kanál VUB: „Naša spoločná ponuka bude k dispozícii širokému spektru zákazníkov na celom Slovensku. V tomto roku očakávame nárast
trhového podielu o 5 %,“ podotýka.

Vozidlový park spoločnosti Business Lease by mal rásť každoročne dvojciferným číslom. „Zároveň vidíme veľký potenciál spolupráce v oblasti zelenej
mobility a tiež v raste segmentu retailových zákazníkov, kde je VÚB doma,“ dodáva Michal Chudík. S tým súhlasí aj Andrej Viceník: „Hlavný prínos vidíme vo zviditeľnení produktu operatívny lízing,

ktorý prináša klientom mnoho výhod. Ďalej je to produkt, ktorý umožní klientom rýchlejšie prejsť na elektromobilitu bez rizika,“ podotýka. Práve elektromobilita sa stáva v súčasnosti silnou témou a je aj prísľubom intenzívnejšej spolupráce Business Lease a skupiny VÚB do budúcnosti. „Elektromobilita a jej uchopenie zo strany Business Lease, kde sa v spolupráci so spoločnosťou Greenway snažíme našim zákazníkom prinášať na mieru
šité riešenia týkajúce sa elektrifikácie vozidlového parku, je akcelerátorom našej terajšej, aj budúcej spolupráce,“ dodáva Michal Chudík. Do budúcnosti nevylučuje ani spoločné inovatívne projekty, ktoré v oblasti mobility plánuje Business Lease rozvinúť. „Napríklad mobility kartu, prípadne Go-share
platformu na zdieľanú mobilitu a podobne,“ dodáva Michal Chudík.