Banka Ruska sa rozhodla zrušiť 30-percentný limit

MOSKVA – Centrálna banka Ruska zmiernila podmienky pre malé a stredné podniky v oblasti zahraničného obchodu.

Týka sa to zálohových platieb pre množstvo zmlúv s nerezidentmi o poskytovaní služieb, výkone práce, prenose informácií a výsledkov duševnej činnosti.

Pre takéto zmluvy v hodnote až 15 000 USD boli zrušené obmedzenia. Za poskytnuté služby na základe zahraničnoobchodných zmlúv pri preprave tovaru, v oblasti iných dopravných služieb, logistiky a využívania dopravnej infraštruktúry bude možné uhradiť aj plnú zálohu.

Zavedené koncesie zlepšia podmienky pre zahraničnú ekonomickú činnosť pre ruské podniky vrátane malých a stredných podnikov.

Sumy platieb sa vypočítavajú podľa oficiálneho výmenného kurzu Ruskej banky v deň uzavretia zmluvy.