Všetci sa zídeme raz v jednej posteli, v americkom daňovom raji, budeme mŕtvi a tak strašne dospelí

Vláda Slovenskej republiky rozhodla o úvere pre firmu Tachyum. Jeho objem je 15 mil. eur. Odklad splátok by mal byť na štyri roky, úrok je stanovený na základe testu, aby neboli porušené pravidlá štátnej pomoci, na úroveň 4 percent ročne. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol minister financií Peter Kažimír po rokovaní vlády v stredu 6. marca 2019.

Peniaze poskytne na vytvorenie výskumného centra. To bude vyvíjať mikročipy. To sú základné súčiastky počítačov. Úver by sa mal splatiť za desať rokov. Firma Tachyum, s. r.o. má sídlo na  adrese Mostová ulica číslo 2 v Bratislave. Je to budova, ktorá je súčasťou Hotela Carlton.  Ako vyplýva zo zverejnených informácií, spoločnosť bude v tomto roku hľadať peniaze od súkromných investorov.

Slovenská firma Tachyum, s. r.o. je stopercentným majetkom firmy TACHYUM Inc., registrovanej na ulici 3500 South DuPont Highway, v štáte Delaware, smerovacie číslo 199 01. Dupont Highway sa prekladá do slovenského jazyka ako diaľnica DuPont. Je to severojužná cesta vedúca pozdĺž amerického štátu Delaware z mesta Selbyville do mesta Wilmington. Diaľnica, ktorú dokončili v roku 1923, sa stala súčasťou amerického diaľničného systému v roku 1926. Skratka Inc. znamená incorporated, teda že ide o firmu. Väčšina firiem, napríklad aj Google, ktoré sú registrované v štáte Delaware má formu LLC, čo je je spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vyhľadávací program Google po vložení adresy sídla americkej firmy našiel nasledovný obrázok. Môže to byť, ale aj nemusí to byť sídlo firmy.

Americký štát Delaware je daňovým rajom. Ak je spoločnosť registrovaná na jej území tam nepodniká platí len symbolické dane. V anglosaskej terminológii sa daňový raj označuje slovom off-shore.  Tento termín vznikol preto, lebo daňové raje sú väčšinou ostrovným štátmi, ktoré boli kolóniami Veľkej Británie. Pojem off-shore sa voľne prekladá ako mimo brehu, alebo za brehom. Základnou podmienkou registrácie firiem tohto typu, ktoré majú pomenovanie International Business Company je to, aby reálne podnikali mimo územia daňového raja, kde sú registrované. daňové raje nemajú príjmy z daní, ale z každoročných poplatkov za registráciu a služby.

Minister financií Slovenskej republiky 23. januára 2018 v súvislosti s úpravami zoznamu daňových rajov pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky poznamenal, že je to dobrá správa aj pre Slovensko, ktoré má “čestný model podnikania” založený na výrobe áut, strojárstve a priemysle ako takom. “Nám musí záležať na tom, aby tí iní, ktorí čarujú s finančnými službami, aby ich podmienky boli primerané a aby sme všetci mali rovnosť príležitostí,” vysvetlil.

V súvislosti s daňovými rajmi minister financií Peter Kažimír povedal 30. apríla 2013 počas daňovej konferencie v Helsinkách povedal, že členské krajiny Európskej únie by sa mali dohodnúť na minimálnych štandardoch v oblasti správy daní tak, aby mohli efektívne využívať automatickú výmenu daňových informácií. Daňové úniky totiž nie sú len národným, ale aj medzinárodným problémom a ich objem sa v únii odhaduje na bilión eur ročne. “V Európe nie je priestor pre daňové raje. Mali by sme sa v rámci Európy dohodnúť, že subjekty podnikajúce v krajinách z budúcej Čiernej listiny jurisdikcií daňových rajov by boli sankcionované napríklad vylúčením z európskych verejných obstarávaní,” vyhlásil Kažimír na včerajšej medzinárodnej konferencii o boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom, ktorá sa konala v Helsinkách.

 

 

V Spojených štátoch sa využíva právna forma podnikania, ktorá sa v origináli nazýva Limited Liability Company – LLC, čiže spoločnosť s obmedzeným ručením. Tento typ spoločnosti poskytuje výbornú príležitosť pre cudzincov využiť výhody daňovo privilegovaných spoločností.

Ako informuje portál www.danoveraje.eu, americkú spoločnosť s ručením môžu použiť nerezidentské subjeky, teda subjekty ktoré podnikajú mimo územia USA preto, aby sa vyhli predkladaniu daňových výkazov federálnemu daňovému úradu IRS ( “Internal Revenue Service”) a pre to, aby sa vyhli všetkým federálnym daniam z príjmu. Otvorená a stabilná ekonomika Spojených štátov je stále viac populárna medzi, medzi cudzincami s ohľadom na použitie podnikateľských subjektov pre prevádzkovanie podnikanie vyňatých zo zdanenia. Avšak bolo exaktne dokázané, že najväčšie výhody vznikajú pre nerezidentov, ak použijú spoločnosť LLC. Ak firmu typu LLC vlastnenia cudzinci, ktorí nebývajú v USA a neprevádzkujňu podnikanie v Spojených štátoch a všetok jej príjem pochádza zo zahraničných zdrojov, potom nie je potrebné platiť žiadnu federálnu daň.

Základným motívom pre jej formovanie firmy v daňovom raji je, aby sa zabezpečovala priechodnosť príjmov pre účely zdanenia. Ak spoločnosť LLC nepodniká v Spojených štátoch ani odtiaľ nepochádza žiadnen z jej príjmov, nemá povinnosť podať federálny daňový výkaz, čo formulár číslo 1065. Následne, ak z hľadiska USA domáca spoločnosť nemá povinnosť podať formulár 1065, nemá takisto povinnosť podať formulár SS4, ktorý sa používa pre získanie identifikačného čísla platcu dane (TIN) či identifikačného čísla zamestnávateľa (EIN). Navyše, ak domáca firma typu LLC nemá spoločníkov zo Spojených štátov amerických, žiadneho zástupca ani pevné miesto podnikania v Spojených štátoch, potom nemá povinnosť podať žiadne federálne informačné výkazy.