Voľby do dolnej komory Parlamentu Kazachstanu

NUR SULTAN  – Zajtra 10. januára 2020 sú v Kazachstane voľby do dolnej komory parlamentu, ktorý má názov Mažilis. Okrem toho občania republiky budú volať poslancov do orgánov miestnej správy.

Parlament Republiky Kazachstan sa skladá z dvoch komôr. Horná má pomenovanie Senát a dolná Mažilis. V Kazachstane je zmiešaný prezidentsko-parlamentný systém.

Senát má 49 poslancov, Mažilis 107 poslancov. Z nich sa 98  volí na základe pomerného princípu ako zástupcov politických strán. V Mažilise je 9 poslancov zastupujúcich Valné zhromaždenie národov Kazachstanu. To združuje zástupcov vyše 100 etník. Legislatívna Republiky Kazachstan nepozná pojem národnostná menšina.

Počas minulých volieb sa využíval zmiešaný volebný systém. V jednomandátových volebných obvodoch sa volilo 67 poslancov. Ďalších 10 poslancov ako zástupcov politických strán. Podmienkou súčasných volieb je to, aby tretina kandidátov bolo spomedzi žien, alebo zastupovali mladú generáciu ľudí, ktorí majú menej ako 29 rokov. Medzi obyvateľmi Kazachstanu má táto sociálna vrstva podiel 23%. Poslancom Mažilisu môže byť občan Kazachstanu, ktorý má viac ako 25 rokov.

V zajtrajších voľbách sa bude o priazeň voličov uchádzať 312 kandidátov zastupujúcich programy piatich politických strán.

Dominantnou politickou je Nur Otan (126 kandidátov). Je to centristická politická strana, ktorá presadzuje myšlienku priehľadnosti sociálnych inštitúcií a je inšpirovaná myšlienkami európskej sociálnej demokracie.

Ľudová strana Kazachstanu (113 kandidátov), je nástupkyňou Komunistickej ľudovej strany. Jej orientácia je ľavicová. Presadzuje odchod do dôchodku vo veku 60 rokov. Jej dominanciou je domáca politika.

Demokratická strana Ak Žol (38 kandidátov). Pravicová strana podporujúca podnikanie s nádychom nacionalizmu. V svojom programe presadzuje prechod od prezidentsko-parlamentnému politického systému k parlamentnému.

Ľudová demokratická patriotická strana Aul (19 kandidátov). Pravicová strana, ktorá presadzuje kvalitu života na vidieku. Jedným z hlavných zámerov strany je presadenie myšlienky kooperácie na vidieku. Strane ide o obnovenie poľnohospodárskych a spotrebiteľských družstiev.

Politická strana Adal (16 kandidátov) je centristickou podnikateľskou platformou, ktorá presadzuje rozvoj agrárno-priemyselného sektora v Kazachstane.

Spomedzi 312 kandidátov rôznych politických strán je 222 mužov, 90 žien, 19 z nich má menej ako 29 rokov. Priemerný vek kandidáta je 49 rokov. Kandidáti sú zástupcami 12 etnických skupín.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.