Veteráni svetovej politiky varujú USA a Rusko

Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom sú v stave politickej obrny, je potrebný „odvážny politický posun“ k obnoveniu strategickej angažovanosti a vedenie sveta od nebezpečnej línie. Skupina veteránov studenej vojny sa obrátila na prezidentov Trumpa a Putina a politikov v oboch krajinách.

Minister zahraničných vecí v Reaganovej vláde Georg Schulza (98 rokov), minister obrany v administratíve prezidenta Clintona William Perry (91 rokov) a bývalý senátor, predseda Výboru pre ozbrojené sily v rokoch 1987-1995, 80-ročný Sam Nunn  vyzvali administratívu Bieleho domu, aby prehodnotila svoju politiku voči Rusku s cieľom zabrániť používaniu jadrových zbraní. V článku vo Wall Street Journal autori píšu, že rastúce napätie medzi týmito dvoma štátmi, odmietnutie dodržiavať medzinárodné dohody o kontrole zbrojenia, zvýšené riziká kybernetických útokov, ktoré môžu smerovať do systémov varovania jadrových zbraní, velenia a kontroly a rozširovania globálnych dohôd. či teroristické siete zvyšujú pravdepodobnosť omylu.

Podľa ich názoru je potrebné obnoviť interakciu s Ruskom a dostať sa z nebezpečnej priepasti, inak by sa obe krajiny mohli čoskoro ocitnúť v jadrovej konfrontácii, ktorá je nebezpečnejšia, dezorientujúcejšia a ekonomicky nákladnejšia ako studená vojna.  Píšu veteráni americkej politiky, ktorí zastupujú vedúce politické strany – republikánov a demokratov.

Autori uvádzajú tri hlavné ciele, ktoré zahŕňajú integrovaný prístup k zníženiu rizika konfliktu medzi dvoma jadrovými mocnosťami. Po prvé, Spojené štáty by mali venovať pozornosť svojej vlastnej „nepriaznivej politike“ vo vzťahu k Rusku, vytvoriť medziskupinovú skupinu, ktorá by pracovala na obnovení dialógu s Ruskom. Po druhé, prezidenti Trump a Putin by mali vyhlásiť spoločné vyhlásenie potvrdzujúce nebezpečenstvo jadrovej vojny a potrebu zabrániť jej.
Po tretie, obe krajiny by mali „diskutovať o širokom rámci strategickej stability (vrátane zvýšenia času rozhodovania pre lídrov) v období globálnej destabilizácie a vzniku nových vojenských technológií.“  Jadrové mocnosti by sa mali dohodnúť na zrušení režimu vysokej bojovej pripravenosti, keď spustenie jadrovej hlavice trvá len niekoľko minút. Spojené štáty a Rusko by mali ísť príkladom pre zvyšok sveta a zrušiť tento režim pre určité percento ich jadrových hlavíc.

Schulz, Perry a Nunn tvrdia, že bez obnovenej americko-ruskej interakcie by riziko jadrovej vojny mohlo dosiahnuť úroveň, ktorá prevyšuje úroveň studenej vojny. „Je mimoriadne dôležité, aby sme obnovili interakciu s Ruskom v oblastiach spoločného základného záujmu oboch krajín, vrátane zníženia závislosti na jadrových zbraniach, zabránení ich využívania v nestabilných rukách a napokon zastavenie ich používania ako hrozby pre svet“ – píšu vo svojom článku.

Takéto výzvy veteránov na oboch stranách Atlantiku sú pravidelne vypočuté. V roku 2013 navrhli tí istí traja autori a bývalý štátny tajomník Henry Kissinger v rovnakom denníku Wall Street Journal konkrétne kroky na zníženie jadrových rizík, ktoré by mali prijať Spojené štáty, Rusko a medzinárodné spoločenstvo. Žiadny zo súčasných politikov nevypočul politických veteránov, ani pravidelné výzvy na jadrové odzbrojenie tvorcu politiky „nového myslenia“ Michaila Gorbačova. Za šesť rokov od zverejnenia sa situácia vo vzťahoch medzi oboma krajinami a vo svete ako celku zhoršila. Veteráni hovoria: “V posledných rokoch v Sýrii a na Ukrajine vypukli krízy, počas ktorých americkí a ruskí vojaci opäť konali v tesnej blízkosti, čím sa zvýšilo riziko, že akt agresie, po ktorom bude nasledovať nehoda alebo nesprávny výpočet, povedie ku katastrofe.”

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.