Vďaka EPH a J & T Holding prislál v Prahe materiál

PRAHA / BRATISLAVA – Spoločnosti EPH a J & T Holding dnes v noci zabezpečili prepravu nákladným lietadlom dovoz zdravotníckeho materiálu z Čínskej ľudovej republiky, Prepravu hradili vyššie uvedené firmy a ich partneri.

Prvý milión rúšok z pomoci, ktorú Slovensku a Česku prisľúbili J&T a EPH, pristál dnes v noci v Českej republike. Pomoc bola rozdelená rovným dielom medzi obe krajiny. Ďalšia časť pomoci by mala prichádzať leteckým mostom v najbližších dňoch.

,,Dnes v noci pristála v Prahe prvá, menšia časť našej pomoci. Aj keď si uvedomujeme, že nedokážeme zachrániť celý systém, som rád, že v tejto situácii dokážeme prispieť aspoň niečím,“  komentoval situáciu Patrik Tkáč, jeden zo zakladateľov J&T.

Prvú časť daru určenú pre Slovenskú republiku prevzali ešte v noci zástupcovia slovenského ministerstva vnútra, aby ho mohli čím skôr distribuovať.

,,Napriek našej enormnej snahe, doprava sa ukazuje ako zásadný limit. Dnes sa nám podarilo dopraviť prvý milión rúšok, pripravené máme ešte respirátory, testy, ochranné odevy, ktoré, ako sa ukazuje chýbajú najviac. Tie by mali prísť v najbližších dňoch. Ďalšie potreby budeme konzultovať s ústrednými krízovými štábmi a v závislosti od vývoja situácie v oboch krajinách použijeme zvyšok vyčlenenej pomoci podľa nimi definovaných potrieb,“ dodal.

Okrem ďalšieho milióna rúšok sú v Číne potvrdené a zaplatené objednávky 2  miliónov respirátorov, 50 tisíc ochranných oblekov, 50 tisíc rukavíc, 50 tisíc ochranných okuliarov a 50 tisíc testovacích súprav na vírus COVID-19

Už druhé lietadlo s pomocou od J&T a EPH pristálo nadránom 24. marca 2030 na Pražskom letisku. Obsahovalo vyše 20 ton materiálu, ktorý obe skupiny poskytli bezplatne Česku a Slovensku pre boj proti koronavírusu.

,,Toto bolo dôležité lebo okrem ďalšieho pol milióna našich rúšok, sme doviezli aj dva milióny , ktoré objednalo Slovensko. Podarilo sa doviezť aj prvú časť veľmi žiadaných ochranných oblekov, ochranných okuliarov a testov ako súčasť nášho daru,“ komentoval Patrik Tkáč, jeden zo zakladateľov J&T situáciu priamo na svojom profile na Facebooku.

Zástupcovia Ministerstva vnútra Českej republiky si materiál hneď nadránom prevzali na pražskom letisku.

,,Mnohé pracoviská sa na nás obracajuú o priamu dodávku. Treba si uvedomiť , že jediná správna vec je darovať všetok materiál ešte pred pristátím lietadla, aby mohol byť jasne deklarovaný ako humanitárna pomoc a aby mohol byť zrýchleným colným konaním presunutý do SR. Takže my si z pomoci nič nenechávame. Máme ústnu dohodu, že všetky žiadosti, ktoré nám posúvate budú posúdené a ideálne realizované po posúdení akútnosti požiadavky,“ reagoval Tkáč na množiace sa žiadosti o priame poskytnutie pomoci.

Ani tým však pomoc J&T a EPH pre Česko a Slovensko nie je vyčerpaná. Pripravuje sa dodávka respirátorov, tak potrebných najmä pre zdravotnícky personál v prvej línii. Využitie ďalšej pomoci, z objemu peňazí, ktoré obe skupiny vyčlenili, bude vychádzať z priorít určených krízovými štábmi oboch krajín.   

J&T a Energetický a průmyslový holding (EPH) vyčlenili na pomoc v boji proti koronavírusu pre Slovensko a Česko spolu 8 mil. EUR (4 milióny pre Slovensko a 4 milióny pre Českú republiku).

,,Dnes pomoc nie je primárne o peniazoch, ale o schopnosti vôbec sa k tomuto materiálu dostať. Ďakujem Patrikovi Tkáčovi, že tento materiál dokázal zohnať a dal nám možnosť finančne sa k tejto akcii pripojiť,“  povedal Daniel Křetínský, predseda predstavenstva EPH.

,,Veľmi chcem poďakovať našim partnerom v Číne a predovšetkým Jaroslavovi Tvrdíkovi, ktorý sa najväčšou mierou zaslúžil o to, že obstaranie daru a dopravu sa podarilo zorganizovať. Som naozaj rád, že sa overil tento spôsob spolupráce. Vďaka a uznanie patrí zástupkyni Ministerstva vnútra SR Michaele Boďovej za veľmi flexibilnú reakciu a organizáciu prevzatia privezeného materiálu“

J&T a Energetický a průmyslový holding (EPH) darujú Slovensku a Česku ochranné pomôcky a zdravotnícky materiál na boj

proti koronavírusu v hodnote 8 mil. EUR (4 milióny pre Slovensko a 4 milióny pre Českú republiku). Rozdeľovať ich budú Nadácia J&T, EPH, Nadácia EPH, Nadácia JOJ a Nadácia Poštovej banky v úzkej kooperácii s krízovými štábmi oboch krajín.

O konkrétnych množstvách a typoch  objednávok zdravotnej pomoci a ich rozdelení budeme postupne informovať po ich dopravení na Slovensko, resp. do ČR.  Spôsob distribúcie materiálu budeme iniciovať prostredníctvom nadácií a krízových štábov jednotlivých krajín až po jeho fyzickom prebratí. Samozrejme sa sústreďujeme na chirurgické rúška, respirátory N95 a FFP3, ochranné rukavice, obleky a okuliare ako aj testovacie sady.

Zvyšnú časť vyčlenenej sumy sú majitelia J&T a EPH pripravení smerovať do oblastí a foriem pomoci, ktoré krízové štáby oboch krajín definujú ako prioritné. Kým dnes sa hovorí predovšetkým o  ochranných prostriedkoch, už o niekoľko dní môžu chýbať nemocničné lôžka, či život zachraňujúce zdravotnícke vybavenie. Majitelia oboch skupín preto jasne deklarujú pripravenosť pomôcť tam, kde to obe krajiny budú potrebovať najviac.

Energetický a priemyselný holding (EPH) je popredný stredoeurópskou energetickou skupinou, ktorá vlastní a prevádzkuje zariadenia v Českej republike, na slovenských, v Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku, Maďarsku a Poľsku. EPH je vertikálne integrovaná energetická utilita pokrývajúce kompletný hodnotový reťazec: od ťažby hnedého uhlia cez výrobu elektriny a tepla až po distribúciu elektriny a tepla. To zahŕňa aj platformy pre dodávky a obchodovanie na jednej strane a správu plynárenskej infraštruktúry na strane druhej.

Skupina J&T alebo skupina J & T je veľká skupina podnikov vlastnená prevažne Ivanom Jakabovičom a Jozefom Tkáčom a/alebo Patrikom Tkáčom. Vznikla na prelome rokov 1994 a 1995 na Slovensku, od roku 2016 má už ale hlavné sídla v Česku a na Cypre a významným akcionárom sa stala China Energy Limited Company. Od roku 2014 sa právne delí (najmä) na dve časti (skupiny, holdingy): časť s materskou spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE a časť s materskou spoločnosťou J & T PRIVATE EQUITY GROUP.