V septembri bude kongres svetových náboženstiev

NUR SULTAN – V dňoch 15.–16. septembra 2022 sa v Kazašskej republike plánuje VII. kongres vodcov svetových a tradičných náboženstiev, ktorý bude venovaný ich úlohe v sociálno-duchovnom vývoji ľudstva v období po pandémii.

Po mnoho storočí sa územie Veľkej stepi vyznačovalo mierovým spolunažívaním mnohých národov, ktoré vyznávali rôzne náboženstvá – tengrizmus, zoroastrianizmus, budhizmus, kresťanstvo, judaizmus, islam a ďalšie. To je dôvod, prečo Kazachstan založil tradíciu konania náboženských kongresov. Kazachstan sa riadi názorom, že vo sveta plnom konfliktov s náboženským presahom sú medzináboženské a medzicivilizačné dialógy oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Práve náboženskí vodcovia sú schopní „zlepiť“ rozdielne spoločnosti na základe spoločných hodnôt.

Predstavitelia katolíckej cirkvi boli medzi prvými, ktorí podporili myšlienku zvolania Kongresu počas návštevy vedenia Kazachstanu vo Vatikáne. V krajine sa stotožňujú so slovami pápeža Františka: „To, čo nás spája, už ďaleko prevyšuje to, čo nás rozdeľuje“.

 

Prvý Kongres vodcov svetových a tradičných náboženstiev v roku 2003 bol jedinečným podujatím. Po prvý raz sa za jedným stolom zišli predstavitelia celého náboženského sveta, ktorí vyzvali svojich prívržencov k dohode, tolerancii, vzájomnej úcte, predchádzaniu konfliktov založených na kultúrnych a náboženských rozdielov, deeskalácii konfliktov, násilia a vojenských akcií.

Účastníci prvého fóra deklarovali neprípustnosť dávať ideologické, politické zafarbenie existujúcim kultúrnym, civilizačným a náboženským rozdielom. Rozhodli sa pravidelne raz za tri roky organizovať stretnutia a vytvoriť stály orgán medzinárodného a medzináboženského dialógu − sekretariát Kongresu. Tak Kongres získal potenciál platformy pracovného dialógu na riešenie systémových problémov.

Počas uplynulých rokov sa fóra zúčastňovali vodcovia a predstavitelia všetkých hlavných náboženských denominácií, ktorých spája vznešená myšlienka otvoreného dialógu medzi kultúrami a náboženstvami s cieľom vybudovať bezpečný a stabilný svet. Bohatý a konštruktívny rozhovor na platformách Kongresu pre duchovné zbližovanie náboženských spoločenstiev prispel k prijatiu spoločných záverečných dokumentov a výziev, adresovaných občanom, národom a vládam krajín sveta. Účastníci Kongresu zdôraznili, že iba vzájomným rešpektom a partnerstvom medzi rôznymi náboženstvami možno dosiahnuť úspech v boji proti moderným výzvam, ktoré možno považovať za prejavy globálneho zla, ako je terorizmus, obchodovanie s drogami alebo šírenie zbraní hromadného ničenia.

Poukázali na osobitnú hodnotu myšlienok a priorít, ktoré sú spoločné pre všetky náboženstvá sveta, ako je milosrdenstvo a láska, úcta k prírode a ľudskému životu. Zdôraznili, že náboženstvá majú nielen duchovnú, ale aj významnú politickú moc. To znamená, že predstavitelia náboženstiev sa môžu podieľať na boji proti výzvam modernosti a spoločne prispievať k riešeniu najzložitejších problémov ľudstva. S týmto cieľom bol zvolaný Kongres vodcov svetových a tradičných náboženstiev.

Činnosť Kongresu pri podpore medzivilizačného a medzikultúrneho dialógu pozitívne hodnotil a podporil Pápež Ján Pavol II., najvyšší Imám Al-Azhar Ahmed Al-Tajeb, generálny tajomník svetovej islamskej Ligy M. Al-Turki, patriarcha ruskej pravoslávnej cirkvi Alexej II., britský arcibiskup z Canterbury Rowan Williams, patriarcha Bartolomej z Konštantínopolu a mnoho ďalších náboženských vodcov. Na práci Kongresov sa podieľali aj hlavy štátov a množstvo vplyvných medzinárodných organizácií, ako generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, jordánsky kráľ Abdullah II., fínsky prezident S. Niiniste, generálny tajomník OBSE L. Zannier, Generálny tajomník OIC I. Madani, vysoký predstaviteľ OSN Aliancia civilizácií N. An-Nasser, zástupca generálneho tajomníka Svetovej islamskej ligy A. al-Zaid a mnohí ďalší. Takýto záujem o fórum je nespochybniteľným dôkazom jeho relevantnosti a významnosti. Práca Kongresu je neoddeliteľnou súčasťou akcií UNESCO v rámci Medzinárodnej dekády zbližovania kultúr od roku 2013 do roku 2022.

 

Predchádzajúci, VI. Kongres vodcov svetových a tradičných náboženstiev, na tému Náboženskí vodcovia pre bezpečný svet sa konal v Astane (teraz Nur-Sultan) 10.–11. októbra 2018. Na jeho práci sa podieľalo viac ako 80 delegácií zo 45 krajín, medzi nimi čestný predseda Pápežskej rady Vatikánskeho kardinála Francesca Coccopalmeria, hlavný izraelský rabín Aškenazi David Baruch Lau a hlavný sefardský rabín Izraela Jicchak Josef, predseda odboru pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu ruskej pravoslávnej cirkvi Metropolita Hilarion Volokalamský, Jeho Blaženosť Teofil III. patriarcha Svätého mesta Jeruzalem a celej Palestíny, prezident Srbska A. Vučič, generálny tajomník OBSE T. Greminger a i.

Záujem o Kongres prejavili predstavitelia mnohých teologických univerzít (Univerzita svätého Jozefa (USA), Islamská univerzita v Rotterdame, Univerzita Muhammadiyah (Malajzia), Univerzita v Georgetowne (Katar) a niektoré ďalšie. Tento formát významne zvýšil potenciál fóra. Kongres, samozrejme, nemôže ponúknuť riešenia všetkých problémov, je však dôležité, aby si náboženskí vodcovia opäť sadli za jeden stôl a našli vzájomne prijateľné pozície. Toto je jedinečnosť týchto stretnutí. Slovensko je známe silnou katolíckou komunitou, a preto môže prispieť k práci nadchádzajúceho Kongresu s cieľom napomôcť k zabezpečeniu mieru a stability na našej spoločnej planéte.