V Mochovciach spustia blok atómovej elektrárne

MOCHOVCE – V jadrovej elektrárni Mochovce Slovenské elektrárne spustia tretí blok. 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek a preverení vznesených pripomienok, námietok a podnetov vo veci podaného rozkladu prvostupňového povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, vydala dňa 25. 8. 2022.

Na juhu Slovenska, medzi Nitrou a Levicami, sa nachádzajú štyri bloky Atómových elektrární Mochovce s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW. V roku 2020 a 2021 bol elektrický výkon druhého a následne aj prvého bloku zvýšený výmenou a úpravou komponentov sekundárneho okruhu na 500 MW. Prvý a druhý blok AE Mochovce ročne spolu dodajú do siete viac ako 7 mil. MWh elektrickej energie, čo pokrýva viac ako štvrtinu spotreby elektriny na Slovensku. Každoročne tak zabránia emisiám CO2 v objeme viac ako 7 mil. ton v porovnaní s uhoľnou elektrárňou. Výstavba tretieho a štvrtého bloku finišuje; 3. blok by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2022 a 4. blok o dva roky neskôr.

Technológie pre prvé dva bloky, ale aj ďalšie dva dodáva ruská firma Atomstrojexport, ktorá má organizačnú jednotku na Slovensku. Spoločnosť je vedúcou inžinierskou spoločnosťou štátnej korporácie Rosatom. Zameriava sa  výstavbu jadrových energetických zariadení v zahraničí. V súčasnosti je Atomstroyexport spoločnosťou, ktorá plní kontrakty na výstavbu, a to aj na kľúč, piatich jadrových blokov v zahraničí súčasne a navyše jediným podnikom tohto profilu, ktorý má referenčné bloky jadrových elektrání novej generácie, ktoré sú napríklad v jadrovej elektrárni Tianwan v Číne.

Štátna korporácia pre atómovú energiu „Rosatom“ združuje viac ako 270 podnikov a vedeckých organizácií vrátane všetkých civilných spoločností jadrového priemyslu v Rusku, podnikov komplexu jadrových zbraní a jedinej flotily jadrových ľadoborcov na svete.

Podnik Rosatom kontroluje dodávateľa jadrového paliva, firmu TVEL. Tá je súčasťou holdingu Atomenergoprom, ktorý sa zaoberá civilným sektorom atómového priemyslu v Ruskej federácii. Podnik je dcérskou firmou štátnej korporácie Rosatom.

TVEL má na svetovom trhu jadrového paliva 17%. Naposledy Slovenské elektrárne doviezli jadrové palivo z Ruskej federácie 1. marca 2022.

Fotografie: Slovenské elektrárne, TVEL a www.pexels.com