Ako si vybrať správny slnečný kolektor na dom

ŽIAR NAD HRONOM – Jedným z najpredávanejších slnečných kolektorov na Slovensku je TS300. Vyrába ho v Žiari nad Hronom firma Thermo Solar Žiar, s. r. o. Uplynulo dvadsaťpäť rokov od spustenia výroby kolektora. Finančné noviny o tom informovalo vedenie spoločnosti.

Od roku 2004 sa ho predalo doma i vo svete viac ako 150 000 kusov, spolu s jeho predchodcami prichádzame k impozantnému číslu 250 000. Na druhej strane technicky najpokrokovejším výrobkom firmy je plochý vákuový kolektor TS400, ktorý vynikajúco pracuje pri nízkych teplotách. Porovnajme si parametre a výhody použitia týchto dvoch výrobkov.

Fotografia: Archív Finančných novín.

Alfréd Gottas, riaditeľ firmy k téme úspechu firmy dodáva: ,,Slnečné kolektory sú dnes celkom bežnou súčasťou našich budov. Slúžia na rôzne účely, pracujú v rôznych podmienkach, majiteľmi či prevádzkovateľmi  je široké spektrum osôb. Okrem týchto troch javov sú ešte ďalšie ekonomické či architektonické a estetické kritériá, ktoré podmieňujú výber. V prípade slnečných kolektorov z výrobného portfólia podniku je veľmi častým rozhodovanie, či zvoliť kolektor s minerálnou tepelnou izoláciou alebo s izoláciou vákuom. Do prvej skupiny patria vertikálne, aj horizontálne typy kolektorov, z nich najčastejšie ide o TS300. V prípade kolektorov s vákuovou tepelnou izoláciou máme na mysli typ TS400. Je to stále ešte vo svete jediný priemyselným spôsobom vyrábaný plochý vákuový kolektor. Všetky ostatné vákuové kolektory sú rúrového typu.“

Fotografia: Archív Finančných novín.

Ďalej upozorňuje na to, že každý typ má svoje špecifiká a opodstatnenie pre použitie v konkrétnych podmienkach.  ,,Zámerne sme nepoužili výrazy výhody a nevýhody, lebo pri správnom použití vhodne zvolený výrobok nevýhody nemá,“ dodáva.

“TS300 je najčastejšie inštalovaný slnečný kolektor v Európe. Jeho konštrukcia je preverená desiatimi tisíckami inštalácií, vo väčšine prípadov predstavuje technicko-ekonomické optimum. Je vhodný na ohrev teplej vody nielen v bytovo-komunálnej sfére, ale aj v oblasti služieb, priemysle či poľnohospodárstve. Je vysoko variabilný, dá sa prispôsobiť takmer každej stavebnej situácii. Najlepšie pracuje v oblasti nízkych a stredných teplôt. Pod nízkymi teplotami rozumieme ohrev bazénov, ohrev či predohrev teplej vody, podporu nízkoteplotných vykurovacích systémov.”

Fotografia: Archív Finančných novín.

,,Kolektor TS 300 sa chodí všade tam, kde postačuje výstupná teplota na úrovni 70-80°C. Dobre sa správa aj v zime, keď naň napadne sneh. Vďaka tomu, že časť tepelných strát absorbéra zohreje krycie sklo a po vzniku tenkej vrstvy vody sa nahromadený sneh zosunie, kolektor môže ďalej pracovať bez obmedzenia. Thermo Solar Žiar používa na svojich kolektoroch iba hladké solárne bezpečnostné sklo. To, okrem svojich výborných optických vlastností, má výbornú samočistiacu schopnosť. To znamená, že nečistoty z ovzdušia, ktoré sa usadia na ňom, zmyje dážď a sneh,“ konštatuje Alfréd Gottas.