V evanjelickom kostole v Leštinách platia lektorom

V evanjelickom kostole v obci Leštiny vyberajú peniaze za lektorskú činnosť.

V evanjelickom kostole už nie je kazateľ, ale lektor. Nie sú v ňom kázne, ale prednášky. Vyplýva to oznamu, ktorý sa šíri v socialnej sieti. V kostole sa od návštevníkov nevyberá daň z hlavy, ani poplatok, ale milodar.  Dospelí zacvakajú 4 EUR, deti dôchodcovia a invalidi 2 EUR. Milodary sa vyberajú na základe uznesenia presbyterstva Evanjelickej cirkvi ausburského vyznania.

Milodar sa použije na prevádzku kostola a na lektorskú činnosť.

Drevený artikulárny kostol je artikulárny evanjelický kostol v obci Leštiny, národná kultúrna pamiatka a lokalita Svetového dedičstva UNESCO. V kostole sa každú nedeľu konajú evanjelické Služby božie. Bol tu pokrstený aj Pavol Országh Hviezdoslav. Kostol sa nachádza v malej obci Leštiny 7 km od mesta Dolný Kubín. Leží v údolí medzi Chočskými vrchmi a Oravskou vrchovinou.

Drevené evanjelické artikulárne kostoly dostali svoje pomenovanie od artikúl – článkov dohody na Šopronskom sneme v roku 1681. Časť artikúl sa dotýkala náboženských otázok a prinášala určité obmedzené slobody pre protestantov. Podľa artikuly 25 a 26 bolo možné postaviť aj nové protestanské kostoly podľa nariadených podmienok: po dva v tých stoliciach, kde boli kostoly odobraté – tzv. spádové kostoly, pre dve vzdialenejšie stolice, postavené do roka, iba z dreva, bez jediného klinca a bez základu, na odľahlom mieste, bez veže a zvona, so vzhľadom blízkym obytnému domu, s vchodom situovaným nie priamo z ulice. Takto vybudované chrámy dostali všeobecne názov artikulárne. Na našom území sa do súčasnosti zachovalo len 5 artikulárnych kostolov (Leštiny, Istebné, Kežmarok, Hronsek a Svätý Kríž).

 

Bol postavený v rokoch 1688 až 1689 na príkaz Jóba Zmeškala, kapitána hradnej stráže na Oravskom hrade a prvého „vicišpána“ v Dolnom Kubíne. Pôvodná stavba bola bez veže a bez zvonov. V 70. rokoch 18. storočia bol kostol zrekonštruovaný a vonkajšiu rustikálnu fasádu nahradilo doskové debnenie. V roku 1775 farníci zrekonštruovali aj interiér a maľby z konca 17. storočia boli nahradené novými. Až v roku 1777 veriaci dobudovali zvonicu, ktorú s kostolom prepojili krytým schodiskom. Vo vnúrni zvonice sú situované dva zvony z roku 1764 a 1924. V roku 1977 bola pri kostole postavená zvonica a neskôr bola s kostolom spojená prekrytým schodiskom.

Z architektonického pohľadu predstavuje typický model kostola z konca 17. storočia. Spolu s kostolom sa v jeho blízkosti vybudovala aj fara. Kostol má podlhovastý pôdorys a je na príkrom svahu. Tento sklon bol vyrovnaný kamennou základňou. Na výstavbu sa použilo smrekové drevo z okolitých lesov. Dominantu kostola tvorí veľká valbová strecha pokrytá dreveným šindľom. Súčasťou kostola je aj malá prístavba za oltárom. Vstup do kostola tvorí portál s archivoltou.

Interiér kostola je bohato zdobený a vyniká rôznorodosťou tvarou, farieb a motívov. Interiéru dominujú nástenné kvetinové maľby zo 17. storočia. V interiéri kostola sa nachádza barokový oltár s drevorezbou z konca 17. storočia a bohato zdobená kazateľnica zo začiatku 18. storočia.

Leštinský artikulárny kostol sa do dnešných dní zachoval v neporušenom intaktnom stave a v autentickom prírodnom prostredí. Svojou pamiatkovou hodnotou je jedným z najvzácnejších drevených sakrálnych objektov na celom území Slovenska. V roku 2008 bol kostol spolu s ďalšími slovenskými kostolmi zapísaný do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO pod spoločným názvom Drevené kostoly v slovenskej časti Karpát.

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.