V Brezne chcú petíciu kvôli kategorizácii nemocnice

BREZNO – Nemocnica Poliklinikou v Brezne nechce byť zaradená v nižšej kategórii.

Chce spustiť petíciu. Je to jednostranný pohľad na problematiku. Petícia nemá žiaden vplyv na obsah zákona a jeho uplatnenie.

Nemocnice sú zaraďované do nižších kategórii z dvoch dôvodov. Systém nemocníc je drahý.  Prvým dôvodom je to, že v systéme veľa nemocníc, ktoré sa snažia robiť všetko.  Druhým dôvodom je to, že pri nedostatku lekárov sa môže stať, že v niektorých nemocniciach budú len začínajúci lekári. Nebudú tam lekári zo staršej generácie, ktorí im môžu odovzdať skúsenosti.

Ekonomické a personálne faktory predstavitelia samosprávy, manažéri nemocnice a jej zriaďovatelia nemocnice nevidia.

Nemocnica s poliklinikou si udržala v celku takmer všetky liečebné zložky. Preto  poskytuje širokú škálu lôžkových oddelení, odborných ambulancií, laboratórií, rádiodiagnostiky, hemodialýzy a farmaceutických liečiv pod jednou strechou. Postupne však inovujeme techniku aj obnovujeme oddelenia. Nemocnica je nezisková organizácia.

Národná rada Slovenskej republiky prijala 14. decembra 2021 zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je platný od 1. januára 2023.
Predstavitelia samosprávy, manažéri nemocnice a jej zriaďovatelia nemocnice zákon nečítali.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45, ods. 7 zákona 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje o prvom podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydalo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc.