Uzbekistan: možnosti pre zahraničných investorov

TAŠKENT – Druhé Taškentské medzinárodné fórum poukázalo na zmeny v podnikateľskom prostredí z hľadiska zahraničných investorov.

Fórum sa po prvýkrát konalo minulý rok. Na aktuálnom podujatí sa zúčastňujú predseda kabinetu ministrov – vedúci prezidentskej administratívy Akylbek Japarov, prezident Islamskej rozvojovej banky Muhammad Sulejman Al-Džásir, zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Oľga Algayerová, minister energetiky a infraštruktúry Spojených arabských emirátov Suhail Al Mazroui, minister hospodárskeho rozvoja Maďarska Marton Nagy, predseda spoločnosti ACWA Power Muhammad Abdullah Abunayan. Celkovo sa na podujatí zúčastňuje približne 2 500 zástupcov podnikov a zástupcov bankového a finančného sektora zo 70 krajín.

Hlava nášho štátu na úvod svojho prejavu pozdravila všetkých účastníkov a poznamenala, že dnešné stretnutie poslúži na posilnenie bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, otvorenie nových obchodných príležitostí. Vymenoval práce, ktoré sa v našej krajine vykonávajú na ďalšej liberalizácii hospodárstva, vytváraní širšieho prostredia pre podnikanie a posilňovaní právneho štátu a právnych záruk.

Vytvoril sa najmä priaznivý daňový systém. Sadzba dane z pridanej hodnoty sa znížila na 12 %. Príjmy zahraničných investorov vo forme dividend z akcií sú oslobodené od dane z príjmov na obdobie troch rokov. Nové alebo prísnejšie sankcie za daňové a colné predpisy boli prísne zakázané.

Liberalizuje sa aj zahraničný obchod. Pre investorov boli zrušené najmä clá na suroviny a tovar nad 7 000 položiek. Zaviedol sa zjednodušený postup spracovania na colnom území. Urýchlili sa práce na vstupe do Svetovej obchodnej organizácie s cieľom rozvíjať nové trhy.

Reformuje sa systém výkonnej moci a znižuje sa byrokracia. Zrušilo sa 500 štátnych funkcií na reguláciu podnikania. Ďalších 70 funkcií bolo presunutých do súkromného sektora prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev a outsourcingu.

Doteraz už bolo zrušených 132 licenčných a povoľovacích dokumentov a 33 bolo prevedených do oznamovacej formy.

Najdôležitejšie je, že bol zavedený ucelený systém vzťahov s investormi. Ministerstvo investícií, priemyslu a obchodu vytvorilo systém pomoci investorom vo všetkých fázach, od začatia projektu až po jeho spustenie na princípe “one-stop-shop”.

Bola zriadená Rada zahraničných investorov pri prezidentovi s cieľom promptne riešiť investičné otázky a nadviazať priamy dialóg medzi investormi a hlavou štátu.

Posilnila sa ochrana práv podnikateľov. Radikálne sa zjednodušili podmienky pre zahraničných investorov na nákup nehnuteľností, vstup a výstup a pobyt v Uzbekistane.

Správne súdy získali väčšie právomoci v oblasti súdnej ochrany práv investorov. Podnikatelia a investori odteraz nebudú musieť na súde dokazovať oprávnenosť svojich nárokov, naopak, štátne orgány budú teraz musieť dokazovať zákonnosť svojich rozhodnutí. Všetky nejasnosti, ktoré vzniknú, sa budú vykladať v prospech investorov. Tento rok bude po prvýkrát v histórii Uzbekistanu zriadený Medzinárodný obchodný súd.

Vytvorené možnosti a záruky majú svoj účinok. Len za jeden rok vzniklo v krajine viac ako 40 000 nových priemyselných podnikov, objem prilákaných zahraničných investícií dosiahol 10 miliárd dolárov, čo je trojnásobný nárast oproti roku 2017.

Prezident poznamenal, že táto práca bude pokračovať zrýchleným tempom. Jej právne základy sú ďalej posilnené v aktualizovanej ústave, o ktorej sa v najbližších dňoch uskutoční celoštátne referendum. Štát sa v nej zaväzuje najmä zabezpečiť priaznivé investičné a podnikateľské prostredie, nedotknuteľnosť vlastníctva, rozvoj trhových vzťahov, vytvorenie podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž a nezávislosť súdneho systému.

Hlava nášho štátu vo svojom prejave hovorila o nových možnostiach posilnenia spolupráce medzi Uzbekistanom a zahraničnými investormi.

Prvou z nich je ekologické hospodárstvo. V našej krajine sa realizujú projekty výstavby solárnych a veterných elektrární za účasti prestížnych medzinárodných spoločností. Len v tomto roku bude do prevádzky uvedených viac ako 2 tisíc megawattov a v budúcom roku 8 tisíc megawattov.

“Zelená ekonomika” otvára aj nové oblasti priemyslu. To znamená, že investori budú mať možnosť investovať 8 miliárd dolárov.

Druhým smerom je verejno-súkromné partnerstvo. Reformy aktívne prilákali súkromné investície do predtým “uzavretých” oblastí. Súkromnému sektoru sa napríklad otvorili možnosti v odvetví leteckej dopravy, ktoré sa predtým považovalo za 100 % štátne. Zároveň v rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach, ako sú informačné technológie, cestovný ruch, vzdelávanie a medicína, sa Uzbekistan stáva regionálnym centrom, čo tiež otvára široké možnosti pre investície.

V tomto roku boli s pomocou medzinárodných finančných inštitúcií vypracované samostatné programy verejno-súkromného partnerstva v celkovej hodnote 14 miliárd dolárov. EUR.